Grenzeloze informatiestromen met datamanagement

Voor de dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten wordt het steeds belangrijker op het juiste moment over de juiste kwalitatieve gegevens te beschikken. Gemeente Nijmegen is zich bewust van deze ontwikkelingen en ziet de inrichting van gegevensmanagement als voorwaarde voor een effectieve en efficiënte invoering van de digitale overheid. Solventa werkte samen met de gemeente een nieuwe visie uit op gegevensmanagement en bijbehorend beleid. Hiermee werd er weer een duidelijke stip op de horizon gezet.

Gemeente Nijmegen zette de afgelopen jaren al stappen in het professionaliseren van gegevensmanagement. Voor dataontsluiting, applicatie-integratie, open data en managementinformatie werden diverse voorzieningen geïmplementeerd. Hoewel hierin dus al veel werk was verzet, wilde de gemeente het thema gegevensmanagement nadrukkelijk op de kaart zetten en een verbeterslag aanbrengen in de samenhang tussen de onderdelen.

Het nieuwe gegevensmanagementbeleid werd vormgegeven in lijn met het overkoepelende Strategisch Informatie Beleid van de gemeente. Daarin zijn landelijk en lokaal beleid en algemene maatschappelijke en technologische ontwikkelingen uitgewerkt.

Er werden heldere principes geformuleerd die richting geven aan de inrichting van gegevensmanagement binnen de organisatie. Daarmee werden de vrijheidsgraden om tot de doelstelling te komen afgebakend. Ook werd aandacht besteed aan een aantal thema’s die steeds belangrijker worden en waar tot dan toe nog weinig over was vastgelegd, zoals privacy en informatiebeveiliging. Naast de inhoudelijke kant van gegevensmanagement werd ook ingezoomd op de rollen en verantwoordelijkheden die nodig zijn om het geheel goed te organiseren.

Het opgestelde gegevensmanagementbeleid vormt de basis voor de concrete uitwerking van een vijftal kernthema’s: basis- en kernregistraties, enterprise intelligence, open data, smart data en social media.

 

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3