Bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) staat de student centraal. Iedere student voelt zich herkend, gezien en gehoord. Niet alleen tijdens de initiële opleiding, maar zeker ook daarna: een leven lang leren. Intensieve samenwerking en interactie tussen onderwijs, onderzoek, student en werkveld is cruciaal om professionals met de juiste kennis en kunde te krijgen en te houden. Om deze ambities te kunnen waarmaken is een toegankelijke, persoonlijke, open en actieve interactie-omgeving noodzakelijk. Maar hoe ziet die eruit en hoe pak je dat aan?

Om de benodigde transitie doelgericht in gang te zetten heeft Solventa, in nauwe samenwerking met de ‘key players’ binnen en buiten de organisatie, de domeinarchitectuur ‘Student- en keteninteractie’ ontwikkeld. Het doel daarvan is om vanuit de visie op onderwijs en onderzoek te kijken naar de rol en bijdrage die ‘interactie’ daarin heeft en wat er nodig is om die bijdrage te realiseren. Hoe kunnen we de interactiemomenten van de ‘student journey’ zo goed mogelijk ondersteunen?

Het begint bij een gedragen visie op student- en keteninteractie. Door te zorgen voor betrouwbare, gepersonaliseerde, uniforme en veilige uitwisseling van informatie (denk aan roosters, toetsresultaten, studievoortgang en studiemateriaal) worden studenten optimaal ondersteund in hun leerproces. Zelfredzaamheid wordt daarbij gestimuleerd, maar hulp en service is altijd dichtbij en bereikbaar.

Vervolgens is gekeken naar de inrichting van student- en keteninteractie die nodig is om de visie te realiseren. Belangrijke onderdelen daarin zijn de kanaalstrategie (welke kanalen zetten we in voor welk doel en welke doelgroep) en een analyse van de ontwikkelrichting van het applicatielandschap. Belangrijke ontwikkelpunten zijn de inzet van webportals als persoonlijke toegangspoort (‘MijnHAN’), kanaalintegratie (omnichannel), serviceverlening, contactmanagement en voorzieningen voor samenwerking en kennis co-creatie.

Het domein student- en keteninteractie is veelomvattend. En omdat niet alles tegelijk kan en moet bevat de domeinarchitectuur een afgewogen roadmap. Met daarin keuzes voor wat moet worden opgepakt en in welke volgorde. Zodat met meer richting en focus kan worden gewerkt aan een optimale interactie en verbinding tussen de HAN, studenten en bedrijfsleven. De HAN heeft daarmee een tactisch plan in handen voor een belangrijk en vaak onderbelicht domein.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3