Pro Persona is een grote aanbieder van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in de zuidelijke helft van de provincie Gelderland.

In de GGZ is digitale informatie-uitwisseling een steeds belangrijker onderwerp. De opkomst van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) en eHealth speelt hierin een rol, maar ook de toename van samenwerkingsverbanden met huisartsen, apothekers, ziekenhuizen en sociale instanties. Naast een uitbreiding van de informatie-uitwisseling is standaardisering ook een belangrijk thema. Zo maken veel, reeds lang in gebruik zijnde koppelingen nog gebruik van maatwerk P2P-techniek. De wens is om deze koppelingen te moderniseren, bijvoorbeeld faciliteren middels een ESB, en aansluiten op standaard connectoren en/of REST API’s.

Geconfronteerd met het vertrek van haar vaste informatie architect, besluit Pro Persona om Solventa te benaderen voor de tijdelijke inhuur van een informatie architect, om te voorkomen dat de doorontwikkeling van haar applicaties en koppelingen vertraging oploopt. Na een korte inwerkperiode heeft een van onze architecten veel wijzigingen en projecten kunnen ondersteunen met integratie kennis en praktisch architectuuradvies. Andere aspecten van de architect rol betreffen het voeren van de regie op de partij die de ESB-koppelingen bouwt en beheert, en het beheren en onderhouden van de architectuurtool van Pro Persona, BlueDolphin.

Op interim-basis heeft Solventa de rol van Informatie architect bij Pro Persona ingevuld. Door het inbrengen van jarenlange ervaring en domeinkennis passen we niet slechts ‘op de winkel ‘ maar voegen we direct waarde toe

De essentie van de rol van architect bij Pro Persona is vooral: verbinden. Verbinden van business, informatieanalisten en ICT, zodat requirements helder worden en (technische) oplossingen in samenhang worden ontworpen met het werkproces. Dat zorgt ervoor dat oplossingen écht gaan werken.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3