De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) is de regionale sociale dienst voor de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. De missie van de SDD is: “Iedereen een zelfstandig en volwaardig bestaan.” De missie is uitgewerkt in de regionale visie voor het sociaal domein.

Het shared service center van de Drechtsteden verzorgt de hosting en technisch applicatiebeheer van de applicaties van de Drechtsteden organisaties, inclusief de SDD. De afdeling I&A van de SDD voert het functioneel beheer van de SDD specifieke bedrijfsapplicaties uit.

Het rekencentrum en technisch applicatiebeheer van het Shared Service Center Drechtsteden worden uitbesteed naar een marktpartij. De migratie start in de tweede helft 2022. De uitbesteding is een tussenstap op weg naar de ‘ver-SaaS-ing’ van het applicatielandschap.

De adviseurs van Solventa zijn in januari 2021 gestart met het opstellen van het ‘Beleid en actieplan Informatievoorziening’ voor de SDD. Het doel is de informatievoorziening van de SDD in zodanig in te richten dat deze de SDD in staat stelt de visie te realiseren.

Het beleid en actieplan omvat de volgende onderdelen:

 1. Het voorbereiden van de outsourcing en ‘ver-SaaS-ing’ van het applicatie landschap. Dit omvat:
  • De rationalisatie van het applicatielandschap van de SDD,
  • Verbetering van dienstverlening van de afdeling I&A door het Inrichten van processen voor de afdeling I&A (functioneel beheer en regie van leveranciers) en
  • Versterken van de afdeling I&A (formatie, kennis en kunde).
 2. Het realiseren van data gestuurd werken.
  • Verbeteren van de informatievoorziening aan de gemeenten (opdrachtgevers).
  • Verbeteren van de management rapportages.
  • Inrichten van data management.
 3. Het inrichten van de governance voor de informatievoorziening op tactisch en strategisch niveau.
 4. Het ondersteunen van innovatie en vernieuwing van de dienstverlening.
  Dit onderdeel start in 2023 als de migratie van het rekencentrum is afgerond.

De maatregelen uit het beleid en actieplan zijn vertaald in een plan en planning voor de uitvoering van de acties. De uitvoering van dit plan loopt door tot in 2024.

Gerealiseerde doelstellingen

De uitvoering van het beleid en actieplan loopt door tot in 2024, dus niet alle doelen zijn nu al gerealiseerd. De belangrijkste tussenresultaten van de eerste drie onderdelen van het beleid en actie plan die gerealiseerd zijn:

 1. Voorbereiden van de outsourcing en ‘ver-SaaS-ing’ van het applicatie landschap:
  • Het besef bij directie en management dat standaardisatie van processen en applicaties essentieel is voor continuïteit van de informatievoorziening.
  • Samenwerking met strategische leveranciers voor de vervanging van maatwerk applicaties door standaard functionaliteit van de SDD applicaties.
  • Uitfaseren van maatwerk en vervangen van maatwerk door standaard functionaliteit (onderhanden werk).
  • Inrichting van de processen voor de afdeling I&A (onderhanden werk).
  • Uitbreiding van de formatie van de afdeling I&A (onderhanden werk).
 2. Het realiseren van data gestuurd werken:
  • Verbeteren van de externe informatievoorziening aan opdrachtgevers.
  • Verbeteren van de management informatie (proces en inrichting van systemen).
  • Uniformeren en vervangen van maatwerk rapportage door standaard rapportage tooling.
  • Verbetering van de gegevenskwaliteit.
 3. Inrichten van de governance van informatievoorziening op tactisch en strategisch gebied:
  • Informatievoorziening staat periodiek op de agenda de directie.
  • Betere samenwerking tussen de lijn
  • Inrichten en beleggen van proces management (inclusief proces en applicatie eigenaren).
  • Opstellen van ‘beleid’ en uitgangspunten voor informatievoorziening en informatiebeveiliging.
Methoden en technieken 

Bij het opstellen van het ‘beleid en actieplan informatievoorziening’ is gebruik gemaakt van elementen van de methode ‘Strategische Enterprise Planning (STEP)’ van Solventa.

Voor het realiseren van data gestuurd werken wordt gebruikt gemaakt van elementen van de ‘Data management Body Of Knowledge’ (DAMA-DMBok).

Voor de besturing van de uitvoering van het beleid en actieplan wordt gebruikt gemaakt van Agile technieken en ‘klassiek’ project voor de onderdelen die projectmatig worden uitgevoerd.

 

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3