Advies professionaliseren architectuurfunctie

Gelre Ziekenhuizen heeft haar strategie tot en met 2025 vastgesteld met als centraal thema ‘Zorg beter voor elkaar’. In de nieuwe strategie speelt digitalisering een belangrijke rol. De CIO heeft een Routeplan Digitalisering uitgewerkt waarmee de randvoorwaarden voor digitale zorg worden gerealiseerd.

De architectuurfunctie is een van die randvoorwaarden omdat hiermee een belangrijke bijdrage geleverd zal worden aan de planning en besturing van de benodigde veranderingen. Gelre wil daarvoor over een doelarchitectuur kunnen beschikken en duurzaam onder architectuur kunnen werken. Daarom wil zij de kwaliteiten van de architectuurfunctie versterken en het werken onder architectuur professionaliseren.

De huidige situatie met betrekking tot het werken onder architectuur is door ons onderzocht en de ambities van de organisatie zijn geïnventariseerd. Met de ingewonnen informatie zijn drie implementatiescenario’s uitgewerkt voor het ontwikkelen van de architectuurfunctie en de realisatie van de Routeplan Digitalisering wordt ondersteund.

Wij hebben Gelre daarbij geadviseerd het scenario te kiezen waarmee de huidige architecten door experts worden gecoacht en parallel daaraan gewerkt wordt aan de architectuur governance, processen, producten en competenties. Dit scenario levert het snelst de gewenste resultaten op maar vraagt ook de grootste investering en inspanning. Gelre wordt daarbij echter direct geholpen met het werken onder architectuur en de eigen architecten kunnen geleidelijk het stuur weer overnemen. De externe architecten zullen alleen nog ondersteuning verlenen zolang daar behoefte aan is.

De CIO van Gelre Ziekenhuizen heeft het advies en het plan van aanpak voor het professionaliseren van de architectuurfunctie overgenomen

De CIO heeft het advies en het plan van aanpak voor het professionaliseren van de architectuurfunctie overgenomen en Solventa gevraagd de uitvoering van het plan op zich te nemen.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3