Creëer randvoorwaarden in jouw informatielandschap

Om als organisatie datagestuurd te kunnen werken, zijn er randvoorwaarden. Voor een deel liggen deze randvoorwaarden in de informatievoorzieningen en het informatielandschap. Gelukkig hoeft het informatielandschap niet volledig op de schop. Het volstaat om op strategische plekken in dit landschap veranderingen aan te brengen,

zodat data binnen jouw organisatie beschikbaar, bruikbaar en bestendig wordt. Evenmin is het nodig om het informatielandschap in één keer volledig aan te passen. Gelukkig maar, want zo’n grote investering doe je natuurlijk liever niet voordat je er rendement uit haalt.

Van richting naar inrichting

Het informatielandschap van jouw organisatie is ingericht op basis van je datastrategie, die op haar beurt weer een reflectie is van je bedrijfsstrategie. Op deze manier helpen we je dan ook om de zingeving achter en vormgeving van jouw enterprise data architectuur te achterhalen. We gebruiken hiervoor het Solventa denkraam en GEA. Dit vormt de basis voor invulling van het Solventa Data Architectuur raamwerk, waarin richting wordt vertaald naar inrichting. Het Solventa Data Architectuur raamwerk beschrijft de datadomeinen in jouw organisatie, de gewenste informatievoorzieningen met de bijhorende processen én de kaders waarbinnen die zich moeten ontwikkelen. Ook legt de Solventa Data Architectuur de relatie met andere architectuurdomeinen, zoals BI&Analytics en integratie. Ten slotte omvat het raamwerk een transitieplan om gefaseerd toe te groeien naar de gewenste inrichting.

Zelf doen, samen doen of laten doen

Solventa hanteert in haar dienstverlening de indeling: leren en zelf doen, samen doen en laten doen. De track datastrategie kun je dan ook op de volgende wijzen als dienst afnemen van Solventa:

1. Leren en zelf doen 
Bij deze vorm van dienstverlening verzorgt Solventa een training voor jouw medewerkers (CIO/CDO, managementteam, teamleiders) zodat zij kennis hebben van het Data Value Framework en hoe zij dit kunnen toepassen. Naast een klein deel theorie, bevat deze training met name hulpmiddelen en een toelichting hierop, om het framework zélf toe te passen binnen jouw organisatie. De rol van Solventa hierbij is die van mentor.

2. Samen doen 
Deze variant is enerzijds gericht op het overdragen van kennis zoals in voorgaande dienst is beschreven en anderzijds op het daadwerkelijk uitvoeren van de datastrategie track. Solventa begeleidt jouw medewerkers zodat zij zich bekwamen in het richten op en inrichten van datagedreven sturing. De opbouw van deze dienstverlening is erop gericht dat de organisatie zelfstandig in staat is de datastrategie track succesvol af te ronden. De rol van Solventa is hierbij is die van reisleider/mentor.

3. Laten doen
Bestaat in jouw organisatie wel de behoefte om te starten met de datastrategie track, maar kun je er tijdelijk geen mensen voor vrijmaken? Dan kan Solventa je volledig ontzorgen door deze track voor jou uit te voeren in je organisatie. Dit beperkt de inspanning van medewerkers tot het leveren van informatie en het valideren van de te ontwikkelen zienswijze. Na afloop van de track draag Solventa het ingevulde Data Value Framework aan jou over, zodat je vervolgens zelf kunt bepalen op welke manier je de transitie naar datagedreven sturing verder wilt executeren. De rol van Solventa hierbij is die van voorbereider.

Contact
Hoe belangrijk is data voor jouw organisatie?

Ben je op zoek manieren om je klanten beter te bedienen en je processen te optimaliseren? We verkennen graag samen met jou de mogelijkheid om data om te vormen naar een bedrijfsmiddel met economische waarde. Ook als je al wat meer gevorderd bent op dit gebied en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.