Introductie

Beter sturen dankzij data

De track datastrategie helpt om inzicht te krijgen in de specifieke waarde van data voor jouw organisatie. Deze waarde ligt altijd in de verbetering van de sturing van jouw organisatie: zowel extern, in de bediening van je klanten, als intern, in het optimaliseren van processen en vergroten van de efficiency van je medewerkers. De relevante vraag voor jouw organisatie is dus: op welke manier kan data helpen bij het verbeteren van het sturingshandelen?

Wat houdt deze training in
Vergroot jouw sturingshandelen

In de track datastrategie onderzoeken we de mogelijkheden om data om te zetten in een bedrijfsmiddel met economische waarde. We gebruiken hiervoor het Solventa Data Value Framework. Om van inzicht naar uitvoering te komen, doorlopen we vier stappen:

  1. De eerste stap geeft inzicht in het ecosysteem waarbinnen jouw organisatie zich bevindt, de diensten en producten die jouw organisatie aanbiedt en de manier waarop de organisatie is ingericht.
  2. De tweede stap inventariseert de mogelijkheden om op basis van data nieuwe inzichten te verkrijgen, zodat je in staat bent je organisatie beter te sturen. Het gaat hierbij specifiek niet alleen om bestaande data en bestaande vragen, maar bovenal om nieuwe data en nieuwe vragen.
  3. De derde stap draait om het huidige en gewenste vermogen van jouw organisatie om te komen tot meer datagedreven sturing. Hierbij gaat het over data, mensen en cultuur, processen én techniek. Maar ook over sourcing, informatiebeveiliging en privacy.
  4. De vierde stap beschrijft het doel en het transitiepad om dit doel te bereiken.

 

 

Zelf doen, samen doen of laten doen

Solventa hanteert in haar dienstverlening de indeling: leren en zelf doen, samen doen en laten doen. De track datastrategie kun je dan ook op de volgende wijzen als dienst afnemen van Solventa:

 

 

1. Leren en zelf doen 
Bij deze vorm van dienstverlening verzorgt Solventa een training voor jouw medewerkers (CIO/CDO, managementteam, teamleiders) zodat zij kennis hebben van het Data Value Framework en hoe zij dit kunnen toepassen. Naast een klein deel theorie, bevat deze training met name hulpmiddelen en een toelichting hierop, om het framework zélf toe te passen binnen jouw organisatie. De rol van Solventa hierbij is die van mentor.

2. Samen doen 
Deze variant is enerzijds gericht op het overdragen van kennis zoals in voorgaande dienst is beschreven en anderzijds op het daadwerkelijk uitvoeren van de datastrategie track. Solventa begeleidt jouw medewerkers zodat zij zich bekwamen in het richten op en inrichten van datagedreven sturing. De opbouw van deze dienstverlening is erop gericht dat de organisatie zelfstandig in staat is de datastrategie track succesvol af te ronden. De rol van Solventa is hierbij is die van reisleider/mentor.

3. Laten doen 
Bestaat in jouw organisatie wel de behoefte om te starten met de datastrategie track, maar kun je er tijdelijk geen mensen voor vrijmaken? Dan kan Solventa je volledig ontzorgen door deze track voor jou uit te voeren in je organisatie. Dit beperkt de inspanning van medewerkers tot het leveren van informatie en het valideren van de te ontwikkelen zienswijze. Na afloop van de track draag Solventa het ingevulde Data Value Framework aan jou over, zodat je vervolgens zelf kunt bepalen op welke manier je de transitie naar datagedreven sturing verder wilt executeren. De rol van Solventa hierbij is die van voorbereider.

CONTACT
Hoe belangrijk is data voor jouw organisatie?

Ben je op zoek manieren om je klanten beter te bedienen en je processen te optimaliseren? We verkennen graag samen met jou de mogelijkheid om data om te vormen naar een bedrijfsmiddel met economische en / of maatschappelijke waarde. Ook als je al wat meer gevorderd bent op dit gebied en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Of als je als organisatie de ambitie hebt uitgesproken om data management via DMBOK te implementeren maar tegen praktische problemen aanloopt. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3