Introductie

Niet je organisatie maar je mensen

Wat zijn de benodigde aanpassingen in jouw organisatie en processen om datagestuurd te kunnen werken? Het gaat hierbij niet alleen om kennis en kunde, maar vooral om de cultuur. Hoe zorg je ervoor dat op boardlevel niet langer op basis van fictie, maar op basis van feiten wordt gestuurd?

Hoe maak je het mogelijk dat jouw teams tot een betere klantbediening komen, op basis van wat er in de beleving van de klant gebeurt, in plaats van op basis van je eigen normatieve bedieningsinstrumenten? Hoe kun je processen gericht optimaliseren op basis van actuele en genormeerde performance? Pas als je antwoord hebt op deze vragen, kun je jouw processen en organisatie-inrichting aanpassen aan deze nieuwe manier van werken. Een datagedreven organisatie is het gevolg van datagedreven medewerkers.

Wat houdt deze track in
Vertrouwd en onbekend

Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie om organisatorische randvoorwaarden te creëren waarbinnen medewerkers zélf tot datagedreven sturing kunnen komen. Door data en hulpmiddelen aan te bieden kunnen medewerkers inzicht, kennis en kunde opbouwen waarmee zij aan de slag kunnen. Waar mogelijk en wenselijk zal data beschikbaar moeten worden gesteld waarvan kwaliteit en toepassingsgebied gegarandeerd en gehandhaafd is. Maar medewerkers hebben ook experimenteerruimte nodig, zodat zij inzichten kunnen onderzoeken die ontstaan uit data waarvan de kwaliteit níet op voorhand bekend is. Want juist onbekende data levert onbekende en dus nieuwe inzichten op. Datamanagement anno nu faciliteert het normatieve én het empirische gebruik van data en helpt bij het bieden van de kwaliteit die nodig is voor het bereiken van de organisatiedoelen. Deze track helpt jouw organisatie de processen en rollen van datamanagement in te richten die nodig zijn om datagedreven sturing mogelijk te maken. Want datamanagement geeft grip op data, en grip op data zorgt voor de wendbaarheid die nodig is voor innovatie.

Zelf doen, samen doen of laten doen

Solventa hanteert in haar dienstverlening de indeling: leren en zelf doen, samen doen en laten doen. De track Datamanagement kun je dan ook in de volgende vormen van ons als dienst afnemen:

 

 

1. Leren en zelf doen
Bij deze vorm van dienstverlening verzorgt Solventa een training voor jouw medewerkers (CDO, data stewards, informatiemanager, data-architecten, medewerkers) zodat zij kennis opdoen van datamanagement: mensen, processen en organisatie, datakwaliteit en governance. De rol van Solventa hierbij is die van mentor.

2. Samen doen
Deze variant is enerzijds gericht op het overdragen van kennis zoals in voorgaande dienst is beschreven en anderzijds op het daadwerkelijk inrichten van datamanagement. Solventa begeleidt medewerkers om ze in staat te stellen data met gekende en gehandhaafde kwaliteit aan te bieden aan de organisatie. Daarnaast leren zij vanuit hun eigen verantwoordelijkheid gebruik te maken van data waarvan de kwaliteit níet op voorhand bekend is. De opbouw van deze dienstverlening is erop gericht dat je zelf datamanagement inricht voor jouw medewerkers en organisatie. De rol van Solventa hierbij is die van reisleider/mentor.

3. Laten doen
Als je in jouw organisatie tijdelijk niet de mensen kunt vrijmaken voor de inrichting van datamanagement, dan kan Solventa je volledig ontzorgen door dit inrichten in de organisatie voor jou te doen. Hierbij kan, naar wens, Solventa ad interim een aantal rollen invullen, zoals data steward of CDO. De rol van Solventa hierbij is die van voorbereider.

CONTACT
Hoe belangrijk is data voor jouw organisatie?

Ben je op zoek manieren om je klanten beter te bedienen en je processen te optimaliseren? We verkennen graag samen met jou de mogelijkheid om data om te vormen naar een bedrijfsmiddel met economische en / of maatschappelijke waarde. Ook als je al wat meer gevorderd bent op dit gebied en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Of als je als organisatie de ambitie hebt uitgesproken om data management via DMBOK te implementeren maar tegen praktische problemen aanloopt. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3