Introductie

Creëer randvoorwaarden in jouw informatielandschap

Om als organisatie datagestuurd te kunnen werken, zijn er randvoorwaarden. Voor een deel liggen deze randvoorwaarden in de informatievoorzieningen en het informatielandschap. Gelukkig hoeft het informatielandschap niet volledig op de schop. Het volstaat om op strategische plekken in dit landschap veranderingen aan te brengen,

zodat data binnen jouw organisatie beschikbaar, bruikbaar en bestendig wordt. Evenmin is het nodig om het informatielandschap in één keer volledig aan te passen. Gelukkig maar, want zo’n grote investering doe je natuurlijk liever niet voordat je er rendement uit haalt.

Wat houdt deze track in
Van richting naar inrichting

Het informatielandschap van jouw organisatie is ingericht op basis van je datastrategie, die op haar beurt weer een reflectie is van je bedrijfsstrategie. Op deze manier helpen we je dan ook om de zingeving achter en vormgeving van jouw enterprise data architectuur te achterhalen. We gebruiken hiervoor het Solventa denkraam en GEA. Dit vormt de basis voor invulling van het Solventa Data Architectuur raamwerk, waarin richting wordt vertaald naar inrichting. Het Solventa Data Architectuur raamwerk beschrijft de datadomeinen in jouw organisatie, de gewenste informatievoorzieningen met de bijhorende processen én de kaders waarbinnen die zich moeten ontwikkelen. Ook legt de Solventa Data Architectuur de relatie met andere architectuurdomeinen, zoals BI&Analytics en integratie. Ten slotte omvat het raamwerk een transitieplan om gefaseerd toe te groeien naar de gewenst inrichting.

Zelf doen, samen doen of laten doen

Solventa hanteert in haar dienstverlening de indeling: leren en zelf doen, samen doen en laten doen. De track Data-architectuur kun je dan ook op de volgende wijzen als dienst van ons afnemen:

 

 

1. Leren en zelf doen 
Bij deze vorm van dienstverlening verzorgt Solventa een training voor jouw medewerkers (architecten, informatiemanagers) waarin zij kennis opdoen van het Solventa Data Architectuur raamwerk. Naast toelichting op het raamwerk bevat deze training met name hulpmiddelen om het raamwerk zélf toe te passen binnen de organisatie. De rol van Solventa hierbij is die van mentor.

2. Samen doen 
Deze variant is enerzijds gericht op het overdragen van de kennis zoals die in voorgaande dienst is beschreven en anderzijds op het daadwerkelijk toepassen van het raamwerk. Solventa begeleidt architectuur- en informatiemanagement-teams zodat zij zich bekwamen in de toepassing. De opbouw van deze dienstverlening is erop gericht dat de organisatie het toepassen van het Enterprise Data Architectuur raamwerk volledig adopteert. De rol van Solventa hierbij is die van reisleider/mentor.

3. Laten doen
Als je in jouw organisatie tijdelijk niet de mensen kunt vrijmaken voor de inrichting van de enterprise data architectuur, dan kan Solventa je volledig ontzorgen door dit voor jou te doen. Dit beperkt de inspanning van medewerkers tot het leveren van informatie en het valideren van de doelarchitectuur en het transitieplan. Na afloop van de track draagt Solventa alle informatieproducten aan je over, zodat je vervolgens zelf kunt bepalen met welke partners je de transitie daarna uitvoert. Uiteraard kan Solventa je hierin ook verder begeleiden. De rol van Solventa hierbij is die van voorbereider.

Contact
Hoe belangrijk is data voor jouw organisatie?

Ben je op zoek manieren om je klanten beter te bedienen en je processen te optimaliseren? We verkennen graag samen met jou de mogelijkheid om data om te vormen naar een bedrijfsmiddel met economische en / of maatschappelijke waarde. Ook als je al wat meer gevorderd bent op dit gebied en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Of als je als organisatie de ambitie hebt uitgesproken om data management via DMBOK te implementeren maar tegen praktische problemen aanloopt. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3