Korte intro

Als uw organisatie de visie heeft uitgewerkt om klantinteractie via een omnichannel model aan te bieden, dan is het verstandig om hiervoor een doelarchitectuur uit te werken. Want om voor de klant een optimale klantreis  te bereiken is meer nodig dan een stukje techniek. Het vraagt om een samenhangende inrichting van informatievoorziening en dienstverleningsprocessen, en daarmee is het echt een businessvraagstuk.

Toelichting

Toegankelijke, begrijpelijke en integrale dienstverlening, waarbij de klant zelf kan kiezen via welk kanaal deze afgenomen wordt, iedere gemeente worstelt met deze vraag. Want dit betekent nogal wat voor de gemeentelijke dienstverleningsprocessen en de hiervoor beschikbare informatievoorziening. De weg naar de gewenste situatie is voor iedere organisatie anders, en kan zelfs per businessdomein om een andere aanpak vragen. De toegevoegde waarde van architectuur is dat dit vraagstuk in samenhang uitgewerkt wordt. Door de kanaalstrategie vanuit meerdere perspectieven te bekijken kunnen goed afgewogen keuzes worden gemaakt wat resulteert in een onderbouwd en realistisch transitieplan.

Solventa heeft voor VNG een referentiekader omnichannel architectuur uitgewerkt die als onderdeel van de   landelijk beschikbaar wordt gesteld. Met dit als vertrekpunt kunnen wij als geen ander de verdieping maken om de kanaalstrategie op uw producten en diensten, processen en informatievoorziening af te stemmen, kaders op te stellen waarbinnen dit moet gebeuren. Samen met uw organisatie bepalen we de route naar een echt omnichannel dienstverleningsmodel.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3