Huisarchitect geeft continuïteit

We zien geregeld dat in een organisatie weliswaar behoefte bestaat aan ondersteuning door een (externe) architect, maar niet op fulltime basis. Dat kan komen doordat projecten worden afgerond, de organisatie te klein is voor een eigen architectuurfunctie of simpelweg vanwege bezuinigingen. Ook komen we geregeld tegen dat organisaties een eigen architectuurfunctie hebben ingericht en periodiek de hulp willen inschakelen van een externe partij, bijvoorbeeld voor een second opinion of als klankbord. In beide gevallen kan ondersteuning op afroep door een externe architect uitkomst bieden. Solventa biedt deze dienst aan onder de noemer ‘huisarchitect’.

Afhankelijk van de verwachte inzet van Solventa om kennis actueel en in stand te houden, wordt de rol van de huisarchitect in jouw organisatie nader vormgegeven. De invulling bestaat uit een vaste en een optionele component:

  • Abonnement: component voor instandhouding en vastlegging van actuele kennis en accountmanagement (zie tabel).
  • Additioneel Budget: Indien nodig extra component voor het oplossen van specifieke vraagstukken. Voor deze variabele component wordt periodiek bepaald welke ondersteuning nodig is.

Voor het instandhouden van kennis van jouw organisatie en van relevante domeinontwikkelingen, hanteren wij verschillende abonnementsvormen. Welke abonnementsvorm geschikt is, is uiteraard afhankelijk van enerzijds de grootte en dynamiek van de organisatie en anderzijds van de mate waarin de kennis beschikbaar en inzetbaar is. Als huisarchitect zal Solventa structureel relevante ontwikkelingen binnen de organisatie en de branche bijhouden en met referentiebezoeken actief contact houden met de organisatie. Daarnaast leggen wij de opgedane kennis vast in onze architectuurkennisbank, zodat die bewaard blijft en aan de organisatie kan worden overgedragen wanneer daar behoefte aan is.

 

Contact
Is een architect op afroep iets voor jou?

Wil je de architectuur in je organisatie borgen en sturen op samenhang of gewoon meer weten over de huisarchitect? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3