Workshop kanaalstrategie

Inleiding  

Mensen die contact hebben met een overheidsorganisatie doen dit via verschillende interactiekanalen. Denk aan het raadplegen van informatie via een mobiele app, online formulieren of een persoonlijk gesprek aan de balie. Die variëteit aan kanalen heeft voordelen: gericht een bepaald kanaal inzetten voor een bepaalde dienst voor een bepaalde doelgroep. Daarmee wordt het contact effectiever en efficiënter. Tegelijkertijd zijn er uitdagingen. Zo kunnen burgers het gevoel krijgen van het kastje naar de muur te worden gestuurd door de complexiteit en diversiteit van kanalen.  Welke strategie kiest een organisatie hier nu voor?  

Vanuit de community Gebruiker Centraal is hier momenteel veel aandacht voor, gericht op een omnichannel-aanpak. Een goed uitgedacht gedachtegoed is beschikbaar dat als houvast kan dienen voor organisaties die hiermee aan de slag willen. Toch kan de ambitie van de organisatie (in eerste instantie) ook minder groots zijn: een multiple-channel, multi-channel of cross-channel inrichting kan in sommige gevallen ook renderen.   

Solventa verzorgt een workshop waar je als team aan deelneemt. In 2 dagdelen nemen we je organisatie mee in het onderwerp ‘kanaalstrategie’, laten we zien wat er op landelijk gebied beschikbaar is aan hulpmiddelen en dagen we je organisatie uit om strategische keuzes te maken en naar een globale roadmap toe te werken 

Uiteraard doen we op voorhand een intake. Daarbij stemmen we samen de inhoud van de workshop af. Afhankelijk van het kennisniveau en volwassenheid van je organisatie krijgen bepaalde onderwerpen meer of minder aandacht. Ook is het mogelijk de workshop nog wat omvangrijker in te steken (met extra dagdelen). 

Aanpak 

Eerste dagdeel: 

 • Status quo: Inventariseren van de huidige situatie t.a.v. kanaal gebruik in de organisatie en inzicht geven in wat er op landelijk gebied beschikbaar is aan hulpmiddelen. 
 • Ideevorming/Ambitie bepaling: wat is de kanaalstrategie van de organisatie, is omnichannel wel the way to go? 

Tweede dagdeel: 

 • Selectie en eerste verdieping: Samen sparren over de concretere invulling van de ambitie. Indien gewenst gebruikmakend van de resultaten uit de volwassenheidsscan omnichannel en andere modellen die houvast bieden.  
 • Stappenplan: Het benoemen van de activiteiten voor de roadmap, gebaseerd op de structuur zoals in de Gemeentelijke Model Architectuur (GEMMA) wordt onderkend (met perspectieven en bouwstenen). Daarbij ook specifiek in gaan op waar het de huidige architectuur van de organisatie raakt. 
Na deze workshop 
 • Samenwerking: heb je een gedragen beeld van de afbakening van het vraagstuk kanaalstrategie. 
 • Samenhang: heb je overzicht om verdere visie en strategie vorm te geven. 
 • Vertrekpunt: heb je een globaal beeld van de acties die je in de komende tijd kunt/moet ondernemen, bijvoorbeeld ook het schrijven van een architectuur op dit thema. 
 • Kennispartner: Voor vraagstukken die tijdens de sessie onbeantwoord blijven is er de mogelijkheid deze later uit te diepen in samenwerking met een expert van Solventa 
 Deliverables 
 • Workshop: Sessie in 2x een dagdeel (2x 4 uur) 
 • Verdieping: Interessante links naar documentatie, websites en contactpersonen 
 • Slides: gebruikte slides worden gedeeld 
 • Uitkomsten workshop: De ideeën die met de groep zijn opgehaald tijdens de workshop worden uitgewerkt en gedeeld (o.a. strategische keuzes en een eerste vorm van een stappenplan) 
 Deelnemers  

De omvang en focus van je organisatie is in grote mate bepalend voor wie er deelnemen aan de workshop, bij voorkeur is de groep niet groter dan 10 personen. Denk voor deelname aan: 

 • Verantwoordelijken dienstverlening 
 • Business verantwoordelijken (vanuit een domein) 
 • Medewerkers afdeling Communicatie 
 • Architect/informatiemanager/i-adviseur 
 Begeleiders 

De workshop wordt begeleid door twee ervaren adviseurs met een ruime expertise op het gebied van kanaalstrategie/omnichannel.

Solventa is bij verschillende klanten betrokken bij het thema kanaalstrategie/omnichannel. Altijd gefocust op het sturen op samenhang vanuit architectuur. Daarnaast heeft Solventa binnen de landelijke Innovatiegroep omnichannel van VNG-realisatie het ‘referentiekader omnichannel architectuur’ geschreven.

Meer weten?

Wenst u nadere informatie over de workshop? Neem dan contact op met Solventa Academy via 030 602 82 80 of stuur een email naar jan.de.harder@solventa.nl.

test

Download de cursusomschrijving

Course Popup (Download course description)

Bespreek de mogelijkheden
3