Datagestuurd werken onder architectuur

Inleiding

Digitalisering is niet meer weg te denken in de huidige maatschappij. De wereld om ons heen draait steeds meer om data. Data is de grondstof voor informatie, een bedrijfsmiddel met maatschappelijke en economische waarde (een asset). De hoeveelheid data stijgt explosief en voor het goed uitvoeren van ons werk zijn we er afhankelijk van. Beschikbare en juiste data zijn onmisbaar voor goede dienstverlening, goede bedrijfsvoering en goede beleids- en besluitvormingsprocessen.

 

De technologische ontwikkelingen, zoals cloud, kunstmatige intelligentie, robotisering en Internet of Things komen ondertussen in een hoog tempo op ons af. Dit biedt vele kansen! Tegelijkertijd moet ervoor gezorgd worden dat data duurzaam toegankelijk, vindbaar, juist, volledig en betrouwbaar is. Mede hierdoor zal de organisatie in staat gesteld worden om de strategische doelstellingen van de organisatie te behalen.

Maar hoe organiseer je dit nu?

Dit hangt af van wat de ambities van de organisatie zijn en waar de belangrijkste uitdagingen liggen.  Mensen en middelen moeten worden ingezet, maar in welke mate en welke competenties zijn nodig? Hoe zien de producten en diensten op het gebied van Data en Informatie eruit die aangeboden worden en hoe verlopen de interne processen om dit mogelijk te maken? Past de ambitie bij de cultuur, of welke stappen moet de organisatie hier in gaan zetten? Het is belangrijk dat er keuzes gemaakt worden en prioriteiten gesteld worden binnen de mogelijkheden van de organisatie en binnen de kaders van wet- en regelgeving.

Door het maken van architectuur wordt het geheel in samenhang gebracht en krijg je hier grip op!

Na deze track:
 • Heb je globale kennis van DAMA DMBOK
 • Heb je inzicht in het speelveld van Datagestuurd werken, de verschillende kennisgebieden
 • Weet je het Solventa Denkraam voor Data in te zetten binnen je organisatie
 • Heb je zicht op wat de meerwaarde is van architectuur binnen Datagestuurd werken
 • Is duidelijk hoe deze architectuurrol ingevuld moet worden binnen het thema Datagestuurd werken
 • Heb je zicht op wat er globaal moet gebeuren om de organisatie (meer) datagestuurd te maken
Eerste dagdeel:
 • Theorie DAMA DMBOK en Solventa Denkraam voor Data
 • Hoe krijg je het thema ‘Data’ op de agenda?
Tweede dagdeel:
 • Data Governance, best practices en concreet inzoomen op situaties bij de deelnemers
 • Architecture Building Blocks, logische applicatie componenten en voorbeelden uit de praktijk
 • Architectuurprincipes, voorbeelden en kennisuitwisseling door input deelnemers
 • Roadmap bepaling, hoe maak je dit enorm grote onderwerp behapbaar?
Deelnemers:

Data Architecten of Informatiearchitecten die opereren op enterprise niveau, Programma- en Projectmanagers en Informatiemanagers.

test

Download de cursusomschrijving

Course Popup (Download course description)

Bespreek de mogelijkheden
3