De route naar een professionele architectuurfunctie

Wat: Strategie & Inspiratie sessie
Waar: Solventa, Wattbaan 51-1, Nieuwegein
Wanneer: Dinsdag 31 oktober 2023 van 13.00 tot 17.00 uur

Architectuur werkt niet vanzelf. Hoeveel modellen architecten ook maken, hoeveel principes ook worden opgesteld: inhoud alleen is niet genoeg. Architectuur heeft pas nut en werking als je weet voor wie je het opstelt, waarom je het opstelt, hoe je belanghebbenden écht betrekt en verbindt, welke vorm en verpakking de architectuurinhoud moet hebben. We noemen dat ook wel de architectuurfunctie of de architectuurpraktijk. Steeds meer organisaties zien het belang van een professioneel ingerichte architectuurfunctie. Tijdens deze Strategie & Inspiratiesessie gaan we in op de theorie én de praktijk. 

Het concept
Periodiek organiseren we bij Solventa een Strategie & Inspiratiesessie. Tijdens een Strategie & Inspiratiesessie verzorgen drie sprekers een presentatie van 30 tot 45 minuten. We kiezen een thema wat op dat moment relevant en actueel is. Na de presentaties hebben we een gezamenlijke discussie en praten we na onder het genot van een hapje en een drankje. Op 31 oktober organiseren we wederom een Strategie & Inspiratiesessie en dit keer is het thema ‘Op weg naar een professionele architectuurfunctie’.

Voor wie
De Strategie & Inspiratiesessie is interessant voor Architecten, Informatiemanagers, CIO’s, Managers Architectuur & ICT en eenieder die bezig is met of staat voor een traject waarbij de architectuurfunctie wordt ingericht of verbeterd. De presentaties van deze middag worden verzorgd door vertegenwoordigers van 2 gemeenten. De ‘Lessons Learned’ zijn interessant voor iedereen en zeker niet alleen voorbehouden aan mensen die werkzaam zijn binnen een gemeente.

Programma

13.00 uur – 13.30 uur    Ontvangst
13.30 uur – 13.45 uur    Opening en introductie sprekers
13.45 uur – 14.15 uur    Professionaliseren van de architectuurfunctie
14.15 uur – 15.00 uur    Ontwikkeling Werken onder Architectuur bij Gemeente Helmond
15.00 uur – 15.30 uur    Pauze
15.30 uur – 16.15 uur    De architectuurfunctie bij de gemeente Utrecht
16.15 uur – e.v.             Afsluitende borrel en gelegenheid tot netwerken


Presentatie 1: Professionaliseren van de architectuurfunctie

Steeds meer organisaties, waaronder veel gemeenten, werken aan de ontwikkeling van hun architectuurfunctie. Als introductie op de praktijkverhalen van de gemeenten Helmond en Utrecht geeft Rob Stovers een algemeen kader mee. Wat verstaan we onder de architectuurfunctie? Waarom is het belangrijk? Wat komt er kijken bij het professionaliseren van de architectuurfunctie?


Presentatie 2: Ontwikkeling Werken onder Architectuur bij de Gemeente Helmond

De gemeente Helmond ziet ‘Werken onder Architectuur’ als een randvoorwaarde om de transitie naar een moderne, efficiënte en wendbare informatievoorziening te realiseren. In 2020 is een verbeterplan opgesteld om de architectuurfunctie structureel naar een hoger niveau te tillen. Mark van Tilburg en Maartje van Boerdonk laten zien hoe dit is aangepakt en wat het heeft opgeleverd.


Presentatie 3: De architectuurfunctie bij de gemeente Utrecht

In 2021 start de gemeente Utrecht met een traject om de architectuurfunctie verder te professionaliseren. In het complexe IT- en governancelandschap is het belangrijk om de rol en meerwaarde van architectuur scherp te hebben, uit te dragen en ernaar te handelen. Met de architectuurcommunity van de gemeente is de zingeving van de architectuurfunctie scherp(er) beschreven, zijn de architectuurproducten gedefinieerd en is de werkwijze beschreven. De implementatie daarvan loopt, maar is nooit af. Jeroen Veen en Wout Elbertse geven een toelichting op het proces, de resultaten en het vervolg.


Aanmelden

Deelname aan de Strategie & Inspiratiesessie is kosteloos. Je kunt je aanmelden via het onderstaande inschrijfformulier. We kijken uit naar je komst.

test

Download de cursusomschrijving

Course Popup (Download course description)

Bespreek de mogelijkheden
3