Nieuws en events /   |   18 juni 2020

Solventa 7e best workplace Nederland

Avatar foto Ronald Streekstra

Solventa heeft in 2019 voor de 2e keer meegedaan aan het Great Place to Work onderzoek.  In het eerste jaar hoorden we meteen bij de selecte groep bedrijven die zich een Great Place to Work mag noemen. Daar waren we heel blij mee. Maar we zagen nog genoeg verbeterpunten. In 2019 hebben we gewerkt aan diverse programma’s op het gebied van kameraadschap, trots, geloofwaardigheid, respect en eerlijkheid. Meer transparantie over hoe Solventa werkt, een open MT, een betere landing van nieuwe collega’s, en vooral heel veel samen doen.

In de meting van afgelopen winter bleek dat we ons sterk verbeterd hebben. Op sommige vragen in de Trust index (de tevredenheid van de collega) hebben we onze score verdubbeld. Op deze uitslag waren we heel erg trots.  GTPW schreef in de eindbeoordeling

Solventa heeft echt een enorme stap gemaakt afgelopen jaar, dat geven medewerkers aan in de Trust Index, en zien we ook in de Culture Audit.Solventa is goed in staat abstracties te vertalen naar concrete acties. Dat valt echt op ten opzichte van andere organisaties.

Met deze uitslag, wist Stein van GPTW ons te vertellen, mochten we meestrijden met de beste 10 bedrijven in de categorie small workplaces. Een enorme eer. De uitslag zou op 24 maart op een spectaculair event bekend worden gemaakt…..totdat een virus roet in het eten gooide. Afgelopen dinsdag 16 juni is de ranking alsnog bekend gemaakt via een online event. We zaten aan de laptop gekluisterd en hoorden dat we zevende geworden zijn. Daar zijn we blij mee.

Ondertussen hebben we de prijs in ontvangst mogen nemen. En ook dit jaar gaan we weer meedoen. Want wij zien nog steeds ruimte voor verbetering

Bespreek de mogelijkheden
3