Architectuur / Overheid /   |   14 oktober 2019

Gemeente in de toekomst: ‘API-Management’ op de agenda voor 2020

Avatar foto Dennis de Wit

Wie de visie achter Common Ground vertaalt naar concrete stappen weet dat er actie ondernomen moet worden op het gebied van ‘API-Management’. Een erg groot deel van de Nederlandse gemeenten is hier echter nog nauwelijks mee bezig. Voor het oplossen van integratievraagstukken wordt er nog flink geleund op de werking van de gemeentelijke servicebus. Een gemeentelijke servicebus schiet echter tekort aan functionaliteit als je serieus met API’s aan de slag wilt. Steeds meer softwareleveranciers zijn (gelukkig) inmiddels bezig om hun applicaties gereed te maken voor het aanbieden van API’s, of het kunnen aanroepen van API’s. Is jouw organisatie er klaar voor als een flinke berg API’s beschikbaar komt? De lokale invulling van ‘API-Management’ is essentieel in het toekomstige landschap van een overheidsorganisatie.

Als je ‘API-Management’ afpelt dan betekent dit niet enkel wat tools aanschaffen die in staat zijn dataverkeer op basis van API’s te faciliteren, je organisatie moet er ook voor klaargestoomd worden. Een data architectuur moet opgesteld worden, processen moeten worden ingericht en verschillende teams moeten over de nodige kennis en kunde beschikken. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen de regie te nemen en de dienstverlening (implementatie, ontwikkeling en beheer) uit te besteden, maar ook in dat geval kun je vast aan de bak om na te denken over de hoe zo’n regierol er uit moet zien.

Vanuit de rol die ik vervul bij Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden heb ik na een intensief traject de requirements voor de dienstverlening en tooling van ‘API-Management’ scherp kunnen definiëren met behulp van de inzet van Drechtsteden-collega’s en verschillende software leveranciers.

Ik ben benieuwd welke gemeenten nog voor dezelfde uitdaging staan, hier valt zeker iets samen te organiseren!


Lees verder: Awareness Workshop Common Ground

Bespreek de mogelijkheden
3