Architectuur /   |   19 december 2019

Erosie van het begrip Architect

Avatar foto Bas Baumann

Laatst vroeg een klant hoe je weet of je genoeg (of te veel) architecten in je bedrijf hebt. Zij had het gevoel dat zij erg veel architecten in dienst had, maar zij vroeg zich daarbij ook af of het allemaal wel architecten zijn. Dat is interessant, waarom heeft iemand de functienaam architect als hij/zij dit niet is?

What’s in a name …

Even doorvragen leverde het volgende op. Er werd al geruime tijd gezocht naar een ervaren informatie analist maar hiervoor was volgens haar nog geen invulling gevonden. In het overzicht van recentelijk ingehuurde specialisten kwam de rol “informatie analist” immers niet voor. Bij nader beschouwing bleek dat er wél een nieuwe “informatie architect” was ingehuurd. Dus géén analist maar wél een architect? Zij ging op onderzoek en wat bleek? De term architect was gebruikt om bij inkoop een hoger tarief te rechtvaardigen, anders hadden zij de gewenste “informatie analist” niet kunnen inhuren. Tja, hierdoor kun je inderdaad wel heel veel “architecten” in huis hebben.

Een duidelijk voorbeeld van erosie van het begrip architect!

Norm aantal architecten?

De vraag of er een manier is om vast te stellen of je het juiste aantal architecten in huis hebt hoor ik wel vaker. Hoe mooi zou het zijn wanneer je op basis van kengetallen kon bepalen hoeveel architecten je in je organisatie moet hebben?

Stel bijvoorbeeld dat de norm is 3 architecten per 1.000 fte. Een simpele rekensom vertelt of je genoeg, te weinig of te veel architecten hebt. Maar geldt die norm zowel voor een bank als een schoonmaakbedrijf? De informatie-intensiteit en -verwerking is bij de eerste beduidend anders dan bij de tweede. Misschien heeft een bank van 10.000 fte inderdaad 30 architecten nodig maar kan een schoonmaakbedrijf met hetzelfde aantal fte prima uit de voeten met 3.

Er zijn vele aspecten die de omvang van een architectuurfunctie bepalen. Zaken als aantal producten/diensten, complexiteit van de processen, interactie met andere bedrijven (afnemers/toeleveranciers), verandersnelheid, omvang van het applicatielandschap, aantal regels code en nog veel meer hebben grote invloed op de benodigde architectuur-ondersteuning en daarmee het aantal architecten. Er zijn in mijn perceptie dan ook geen kengetallen om het aantal architecten te bepalen. Je zult dit op een andere wijze moeten vaststellen.

Om toch een gevoel te krijgen bij de vraag of de architectuurfunctie in balans is met de waarde die het levert, ga ik in mijn volgende blog een aantal instrumenten behandelen die Solventa gebruikt om haar klanten met deze vraag te helpen.

Bespreek de mogelijkheden
3