Architectuur / Overheid /   |   5 april 2018

Artificial Intelligence, randvoorwaarden binnen de gemeentelijke organisatie

Avatar foto Dennis de Wit

Al tientallen jaren is Artificial Intelligence (A.I.) met vallen en opstaan in ontwikkeling. Waar A.I. jarenlang vooral futuristische beelden opriep maakt iedereen er momenteel al dagelijks gebruik van, wellicht zonder dat veel van ons het beseffen. De grote tech-giganten zoals Google, Microsoft en Amazon passen A.I.-functionaliteit op grote schaal toe. Bijvoorbeeld met Siri en Google Home.

Op dit moment zijn de randvoorwaarden voor de inzet van A.I. gunstig. Slimme algoritmes (A.I.-functionaliteit) zijn ontwikkeld en worden open source beschikbaar gesteld door o.a. de tech-giganten. Computerkracht om bewerkingen te doen op enorme hoeveelheden data is inmiddels op een niveau waar we 10 jaar geleden van droomden en dan natuurlijk het allerbelangrijkste de data zelf.

Alles draait om data, er wordt niet voor niets gezegd dat data het nieuwe goud is. Het hebben van data is super waardevol. Ook hiervoor geldt dat juist de tech-giganten inmiddels zo enorm veel data hebben verzameld de afgelopen jaren dat voor hen de A.I. randvoorwaarden ruimschoots zijn ingevuld.

Is de inzet van A.I. dan enkel voor de allermachtigste bedrijven van de wereld? Nee, zeker niet! Slimme algoritmes die gebruik maken van Machine Learning-technologie zijn vrij beschikbaar (via internet aan te roepen) en kun je onderdeel maken van ieder stuk software. Computerkracht is nauwelijks nog een belemmering voor A.I. en het is dus zaak dat je beschikt over veel waardevolle data.

Ikzelf ben werkzaam als informatiearchitect vaak binnen het gemeentelijk domein en zie dat er binnen de gemeentelijke organisatie nog een enorme markt ligt voor de inzet van A.I. Als een gemeente het gegevensmanagement goed op orde heeft, haar informatiearchitectuur heeft voorbereid (op o.a. het aanroepen van de algoritmes en data) en haar software-leveranciers vertelt wat de gewenste functionaliteit is, staat de deur naar het toepassen van A.I. wagenwijd open. Data hebben gemeenten voldoende en dat zal door de verdere ontwikkeling van Internet of Thing (IoT) ook verder toenemen.

Zomaar wat mogelijkheden om binnen gemeenten A.I in te zetten:

· Ondersteuning bij post-intake (tekstverwerking)

· Ondersteuning bij documentmanagement (tekstverwerking)

· Ondersteuning aan de balie (robot voor spraak en identificatie)

· Ondersteuning bij pro-actief contact met de burger/ondernemer

· Ondersteuning bij de inkomende telefoongesprekken (chatbots)

· Ondersteuning bij besluitvorming (predictive analysis)

· Ondersteuning bij werving & selectie (tekstverwerking)

· Ondersteuning bij Beheer Openbare Ruimte (computer vision)

· Ondersteuning bij beheer van de ICT (predictive analysis)

Is het dan allemaal zo eenvoudig? Nou, nee. Maar de mogelijkheden zijn enorm en de randvoorwaarden zijn gunstig. Natuurlijk zijn er wat flinke hobbels te nemen, zoals ook de ethische kwesties achter de A.I-functionaliteit. Solventa kan hierbij natuurlijk een rol spelen, zie onze pagina Gemeente in de Toekomst.

Bespreek de mogelijkheden
3