Architectuur / Disruptie / Transformatie /   |   9 maart 2022

Kansen in de zorgsector door thuismonitoring

Avatar foto Bas Bach

Kansen in de zorgsector door thuismonitoring

Patiënt centraal

De moderne zorg zet steeds meer in op de patiënt centraal. Dit betekent onder meer dat de zeggenschap van de patiënt wordt vergroot in het mede bepalen van zijn/haar zorgtraject. Een andere ontwikkeling die hieraan bijdraagt is dat niet meer alle zorg persé binnen de muren van het ziekenhuis zich moet afspelen. Om de patiënt onnodig reizen te besparen en onnodig bedden van het ziekenhuis bezet te houden biedt thuismonitoring in steeds meer gevallen een oplossing. Onder supervisie van de zorg verantwoordelijke zorginstelling faciliteert moderne technologie deze monitoring en behandeling op afstand.

Samenwerking

Het goed kunnen samenwerken, van de verschillende zorginstellingen onderling, wordt steeds belangrijker in de zorg. Voor het stellen van de beste diagnose, regionaal medisch overleg, of het samen kunnen behandelen van de patiënt, in het ziekenhuis en thuis, of het op afstand kunnen monitoren van de patiënt, het wordt mogelijk door goede samenwerking. Op deze manier kan de aanwezige expertise van de verschillende zorgaanbieders optimaal worden ingezet. Dit vraagt om snelle, digitale, veilige en betrouwbare uitwisseling van patiëntgegevens.

Architectuur

Binnen de verschillende zorgaanbieders worden doelen gesteld om te komen tot de benodigde  samenwerking. Architectuur vertaalt die vervolgens naar kaders en richtlijnen. Wij zien dat architectuur (of: de architecten) een grote bijdrage kan leveren aan het versterken van die samenwerking. Architecten zijn gewend om mensen, belangen, zienswijzen te verbinden. Architecten zoeken steeds naar praktische oplossingen voor complexe vraagstukken. Met betrekking tot samenwerking zien we een aantal terugkerende thema’s:

  • Inrichten van een goede governance op de overlegstructuren met alle betrokken partijen in de zorgketen waarin de gezamenlijke agenda leidend is. De architect als onafhankelijke verbinder.
  • Afstemmen en komen tot een gedragen architectuur en deze vervolgens vertalen naar de doelarchitectuur of domeinarchitecturen van de betrokken organisaties in de zorgketen. Bijvoorbeeld overbruggen van tempoverschillen tussen de deelnemende organisaties in de transitie naar meer samenwerking en meer thuismonitoring.
  • Beheersing van de architectuur en samenhang van de gegevensuitwisseling in een bredere context, de optelsom van de regionale en de landelijke uitwisseling, maar ook de uitwisseling binnen de eigen organisatie. Hier hoort ook bij het benutten van (vaak regionale) op de gegevensuitwisseling gerichte infrastructurele voorzieningen.

De patiënt staat centraal

Met de visie rondom het regionaal samenwerken, wordt de bediening van de patiënt steeds beter en meer afgestemd op de patiënt. Met de juiste architectuur en organisatie aangepast op de zorgketen krijgt de patiënt meer bewegingsruimte, wordt thuismonitoring gemeengoed, resulterend in een meer comfortabele behandeling door samenwerking tussen zorgcompetenties uit verschillende organisaties. Een positief bijeffect is het efficiënter kunnen inzetten van zorgcapaciteit.

Bespreek de mogelijkheden
3