Architectuur / Transformatie /   |   10 juni 2022

Data Universum

Avatar foto Dennis de Wit

Data, iedereen is er druk mee (vaak onbewust). Het is één van de belangrijkste bouwblokken van de huidige tijd. Ongeveer alles digitaliseert. Voor organisaties is het een ongekend belangrijk vraagstuk hoe met data om te gaan.

Het thema Data kent veel kennisgebieden. Dit maakt het complex voor veel organisaties om het thema als een geheel te benaderen. Door IT en techniek gedreven wordt Data veelal bottom-up onder de aandacht gebracht, vanuit één of enkele disciplines of afdelingen. De integraliteit wordt steeds vaker binnen organisaties opgezocht, want het hergebruik van data is uiteraard interessant en een gezamenlijk manier van werken met data levert kwaliteit en duidelijkheid op. Maar zoom nog maar eens verder uit; het data universum is nog veel groter. Data houdt niet op bij je eigen organisatie, het delen van data tussen organisaties neemt alsmaar verder toe, explosief zelfs. Telkens wordt er een nieuw data stelsel ontdekt, of er vormt zich een nieuwe. Er is een oneindigheid aan data aanwezig waar je iets mee wil of moet en waar een organisatie maar moeilijk vat op krijgt.

 

Top-down

Gelukkig neemt bij veel organisaties de volwassenheid op het thema toe en lijkt nu de tijd rijp om met alle kennis die is opgedaan te kiezen voor een andere benadering: top-down. Een data strategie, de data governance (waaronder het data beleid) en een data architectuur moeten de organisatie houvast geven voor de data gerelateerde ontwikkelingen de komende jaren. Gezamenlijk werken aan een hoger doel.

Alle kennisgebieden van data kunnen daarin een plek in krijgen (zoals data opslag, data integratie, data security, master data en business intelligence). Deze kennisgebieden zijn ook benoemd in het Data Management model uit het boek DAMA-DMBOK.

 

En nu veranderen!

Maar met het beschrijven van genoemde strategische en tactische stukken ben je er natuurlijk nog helemaal niet. Dit is pas het begin! De kaders en richtlijnen zijn nu gezet, de spelregels zijn bekend: nu moet de hele organisatie nog meegenomen worden in een andere manier van werken. De organisatiebrede data roadmap geeft vorm aan deze veranderopgave. Het betekent niet alleen dat er tooling aangeschaft moet worden, maar ook dat organisatorische wijzigingen nodig zijn, processen anders ingericht moeten worden en dat andere expertise benodigd is. Het is een geweldige klus, vaak omschreven als de route naar een Datagedreven organisatie.

Het begint bij een Data Strategie, omarmt door de directie. Een datagedreven organisatie zonder Data Strategie is wat mij betreft een no-go!

 

Bespreek de mogelijkheden
3