Architectuur /   |   18 november 2021

Centrale datavoorziening: essentieel voor het Waterschap

Avatar foto Dennis de Wit

Al jaren en jaren wordt er vanuit architectuur in haast alle organisaties gestuurd op “Eenmalige opslag, meervoudig gebruik van data”, “Ophalen van data bij de bron” of “Stoppen met dupliceren data”. Niet voor niets dat hier blijvend zo veel aandacht naar uit gaat, er valt op dit vlak nog altijd zo veel te winnen.

Ook binnen de wereld van de Waterschappen kan hier nog volop winst behaald worden. De informatiedomeinen ‘watersysteem’, ‘waterveiligheid’, ‘waterketen’ en ‘wegen’ acteren momenteel vaak als gescheiden afdelingen, je kunt gerust spreken van zogenaamde silo’s. Dit betekent in de praktijk dat ieder van die informatiedomeinen de data op orde houdt die ze nodig hebben voor hun processen.

De data over objecten zoals een stuw, duiker of een gemaal wordt echter vaak door meerdere informatiedomeinen gebruikt. Door deze overlap is het noodzaak om de kwalitatieve bijhouding van de objectdata anders te organiseren, integraal of anders gezegd organisatiebreed.

Beheerregister

Binnen Waterschap Rivierenland is hiervoor nu een beheerregister benoemd.

“Het Beheerregister is de centrale logische datavoorziening van alle fysieke objecten met bijbehorende statische kenmerken die Waterschap Rivierenland vanuit zijn bedrijfsfuncties beheert, beschermt en onderhoudt.”

Met het beheerregister geeft Waterschap Rivierenland invulling aan Master Data Management. De actuele data over de objecten bevindt zich voor de gehele organisatie in de kern (zie visualisatie). Indien een afnemer die data nodig heeft (bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een proces) dan wordt die data dus altijd vanuit die centrale plek ontsloten.

Het beheerregister behelst echter niet alleen het opslaan van data. Rondom het conceptuele beheerregister zijn diverse voorzieningen, processen, producten en diensten bedacht om de gehele lifecycle van inwinnen, registreren, beheren en daarbij ontsluiten van data in goede banen te leiden.

Data integratie

Efficiënte data uitwisseling tussen bronhouders en afnemers is essentieel om zoveel mogelijk waarde te creëren met data. De uitwisseling van de data uit het beheerregister zal plaats gaan vinden via een integratielaag, een belangrijke ontwikkeling die Waterschap Rivierenland vanaf 2022 op gaat pakken.

Waterschap Rivierenland zet op deze manier belangrijke stappen in het professionaliseren van Asset Management: Grip op de kwalitatieve data over de assets.

Bespreek de mogelijkheden
3