Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) beschermen, bewaken en bevorderen de gezondheid van de inwoners van Nederland. Een mooi en nobele maar tegelijk ook divers taakgebied. GGD Hollands Noorden (GGD HN) voert deze publieke gezondheid- en veiligheidstaken uit namens en in opdracht van de 17 gemeenten in Noord-Holland-Noord. Het betreft onder andere de wettelijke taken jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde, infectieziektebestrijding, bevolkingsonderzoeken en gezondheids-voorlichting. Daarnaast voert GGD HN ook aanvullende taken uit zoals forensische geneeskunde en sociaal-medische advisering.

Met zoveel verschillende taken waarin ook intensief samengewerkt wordt met een groot aantal instanties, is het niet verwonderlijk dat GGD HN met een divers en complex applicatielandschap te maken heeft. Door de veelheid en versnippering aan (SaaS) systemen is de grip op data verminderd en is het leveren van betrouwbare management informatie een steeds groter wordende opgave.

Er is behoefte aan meer inzicht en kennis van de huidige informatie-voorziening en men wil sterker sturing geven aan de verdere ontwikkeling ervan. GGD HN wil werken onder én met architectuur.
Hiervoor hebben wij met Informatiemanagement van GGD HN een visie op de informatievoorziening geformuleerd waarbij gebruik is gemaakt van de informatiestrategie van GGD HN en referentie architecturen zoals GEMMA en PURA. Hierbij is een stip op de horizon geschetst dat is opgenomen in een Enterprise Architectuur waarvoor de eerste architectuur principes zijn uitgewerkt. Op basis hiervan is vervolgens de Data Doel Architectuur opgezet.

Met de ‘stip op de horizon’ en de architectuur principes geeft Informatie-management nu richting aan nieuwe veranderinitiatieven. Nu nog rudimentair omdat de stip nog nieuw is, maar ‘the way of working’ is ingezet en de eerste resultaten zijn zichtbaar.

Dankzij de bijdrage van Solventa is ‘The way of working’ ingezet en zijn de eerste resultaten voor GGD Hollands Noorden zichtbaar

Informatiemanagers gebruiken de ‘stip op de horizon’ in gesprekken met het management en programma-/projectleiders. Een eerste succes is draagvlak voor het volgen van de stip in het programma Herstructurering JGZ.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3