Versneld ontwikkelen informatiearchitectuur door inzet interim architect

Provincies worden geconfronteerd met een aantal ingrijpende ontwikkelingen zoals de invoering van de Omgevingswet, de Wet Open Overheid en de implementatie van data gedreven werken. De rode draad in veel ontwikkelingen is een verregaande mate van digitalisering en dataficering van de samenleving. De huidige samenleving vereist een flexibele, transparante en betrouwbare overheid. Om al deze ontwikkelingen in goede banen te leiden, legt dit legt een zware claim op het team van architecten van Provincie Zuid-Holland.

Om het architectuurteam van Provincie Zuid-Holland te versterken, vult Solventa op interim basis de rol van informatie- en data-architect in. Vanuit deze rol geven we richting aan tal van belangrijke ontwikkelingen binnen de provincie om de digitaliseringsopgave te realiseren:

Datamanagement

De provincie ziet data als een bedrijfsmiddel met economische en maatschappelijke waarde. Om deze waarde ook echt te kunnen realiseren en benutten, is er een datastrategie nodig, moeten datamanagement processen ingericht zijn en is er een goed doordacht richtinggevend kader nodig. Op basis van diverse best practices, zoals DAMA DMBOK en het CMMI Data Management Maturity model, werken we een complete set op de provincie toegespitste kaders uit. Hierbij worden ook de aspecten privacy, informatiebeveiliging en archivering meegenomen.

Enterprise Content Management

Als onderdeel van de datastrategie vertalen we de visie op Enterprise Content Management (ECM) naar een informatiearchitectuur. Voor projecten in het kader van de vernieuwing van Document en Records Management en de digitale samenwerkingsomgeving Office365 stellen we Project Start Architecturen op om deze vanuit de juiste kaders in te richten en te integreren in het applicatielandschap van de provincie.

Beheer architectuur

Bij tal van belangrijke ontwikkelingen onderhouden we architectuurdelen van het applicatie- en informatielandschap, en werken we mee aan de doorontwikkeling van architectuurkaders en -producten. We monitoren het gebruik van open standaarden, en onderzoeken en bereiden de implementatie van nieuwe open standaarden voor. Ook zien we toe op het correcte toepassing van het richtinggevende kader.

Met het duidelijke richtinggevende kader kan de provincie Zuid-Holland zich verder professionaliseren in het data gedreven werken

Door tijdelijke aanvulling van het architectuurteam met specialistische kennis en expertise van Solventa, heeft de provincie een versnelling gerealiseerd in het vormgeven van de informatiearchitectuur en de datamanagement discipline. Met het duidelijke richtinggevende kader kan de organisatie zich verder professionaliseren in het data gedreven werken.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3