De komende jaren wordt van gemeenten een enorme transitie verwacht van hun informatiehuishouding, in lijn met de visie én de uitgangspunten van Common Ground. Dit heeft als doel om een meer moderne, efficiënte en wendbare informatievoorziening te realiseren. Om deze transitie naar een moderne informatievoorziening succesvol te kunnen maken is het nodig om in samenhang, langs de lijn van de richtinggevende principes, te ontwikkelen. Dus om te werken onder architectuur.

De gemeente Helmond werkt sinds 2016 onder architectuur” als hulpmiddel om in samenhang zo effectief mogelijk haar doelstellingen te realiseren. Er zijn verschillende architectuurproducten ontwikkeld, is er een globale werkwijze bepaald, de rol van informatie-architect is geformaliseerd en is er een architectuurtool aangeschaft. In de dagelijkse praktijk liggen er echter ook nog veel verbeterpunten en is de zichtbaarheid van architectuur nog niet optimaal. 

Solventa ondersteunt de gemeente Helmond in het traject om de architectuurfunctie verder te professionaliseren. Daarvoor is een volwassenheidsmeting uitgevoerd, zijn de ambities van de architectuurfunctie voor de komende jaren vastgesteld en zijn verbeteracties geïnventariseerd.

In een multi-disciplinair Scrum-team wordt gestructureerd gewerkt aan het verbeteren van de architectuurfunctie en het uitvoeren van de verbeteracties, waarbij de prioriteiten steeds worden afgestemd op de ontwikkelingen en behoeften in de organisatie. Dit wordt gedaan vanuit drie ontwikkelsporen:

  1. Architectuurproducten (wat maken we; welke vorm hebben de producten; vanuit welke visie maken we ze; wat is de planning)
  2. Processen en werkwijze (hoe komen de producten tot stand; hoe sluit dat aan bij andere processen zoals strategievorming, portfoliomanagement en projectmatig werken; welke architectuurrollen onderkennen we)
  3. Communicatie (heldere en eenduidige communicatie; communicatie- en samenwerkingsplatformen; opleidingen)

Resultaat is een continu verbeterde architectuurfunctie, die beter in staat is om met architectuur bij te dragen aan de uitdagingen waar de gemeente de komende jaren voor staat.

De gemeente Helmond is beter in staat om met architectuur bij te dragen aan de uitdagingen waar de gemeente de komende jaren voor staat

 

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3