Opstellen doelarchitectuur en plateauplan voor rebranding

 

Boekenclub ECI verkeert door grote concurrentie van online webshops in zwaar weer en wordt na haar faillissement in 2014 overgenomen door Novamedia. Novamedia verandert de strategie van het bedrijf en komt in 2018 met een nieuwe naam, Bookspot, om uiting te geven aan het feit dat ECI een fundamenteel ander bedrijf is geworden dan wat het daarvoor was. Bookspot krijgt als e-commerce bedrijf een duidelijke focus op online verkoop van boeken in Nederland en België, en er wordt vol ingezet op een optimale klantbeleving en klantbinding. Deze verandering van koers heeft een grote impact op de organisatie en daarmee ook de inrichting van de informatievoorziening.

Solventa stelt een doelarchitectuur op om deze ‘rebranding’ en alles wat daarachter schuil gaat te vertalen naar een architectuur waarmee de organisatie in staat is om de ingezette koerswijziging te faciliteren.

Daarvoor brengen we de bestaande architectuur (processen en informatievoorziening) in kaart en bepalen op basis van de bedrijfsstrategie waar zich de grootste knelpunten bevinden die opgelost moeten worden. Bedrijfsfuncties, processen en applicaties worden geïnventariseerd, aan elkaar gerelateerd en vastgelegd in QPR Enterprise Architect. Op basis van dit model kan direct inzichtelijk worden gemaakt welk deel van de informatievoorziening geraakt wordt bij het doorvoeren van veranderingen in de business.

De gewenste situatie werken we uit in een doelarchitectuur. Op basis van heldere en gedragen principes en architectuurmodellen worden van hieruit kaders meegegeven aan de doorontwikkeling van de informatievoorziening van Bookspot. De transitie van het IV-landschap werken we, in lijn met de planning van de organisatieontwikkeling, uit in een roadmap zodat het opgenomen kan worden in het totale veranderportfolio van Bookspot.

Vanuit onze betrokkenheid bij de transformatie van de organisatie naar het nieuwe Bookspot, begeleiden we bij het opzetten van de architectuurfunctie en ondersteunen we de architecten en technical leads bij het werken onder architectuur. Op basis van de uitgewerkte roadmap werken we de nieuwe ICT sourcing strategie uit en geven we inhoudelijk richting aan een aantal belangrijke verbeterprojecten op het gebied van Product Information Management (PIM), e-Commerce en Customer Intelligence (datagedreven sturing van klantprocessen).

Resultaat van deze opdracht is dat Bookspot een aantal essentiële verbeteringen heeft kunnen doorvoeren in de e-commerce processen en omgeving. Met betere content die snel aangepast kan worden op actualiteit en klantbehoefte via standaard processen, eenvoudig uit te breiden assortiment en een sterk verbeterde zoekfunctie is de klantervaring sterkt verbeterd. En door het inzichtelijk hebben van een integraal klantbeeld kunnen marketingcampagnes beter gericht worden op de diverse doelgroepen voor een optimale klantbinding.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3