Inspelen op trends en ontwikkelingen

De wereld van het waterbeheer verandert steeds sneller en Delfland speelt hier op in door zijn doelen te realiseren vanuit een klantgerichte en constructieve grondhouding. De voornaamste opdracht van Delfland is het realiseren van doelen binnen de kaders die het stelt om financieel gezond te blijven. Verder moet Delfland ontwikkelingen in beeld hebben en hierop adequaat anticiperen zodat Delfland een doeltreffende taakgerichte uitvoeringsorganisatie blijft.

De Enterprise architect van Solventa heeft geholpen om het juiste Governance model voor Delfland te bedenken en te implementeren. Dit was nodig om Delfland te ondersteunen in haar ambitie om een informatievoorziening te hebben die kan inspelen op de ontwikkelingen van het waterbeheer. Hiervoor zijn verschillende overleg structuren nodig: CIO kamer, Architectuur Board en stuurgroep van teamleiders.

Verder was de Enterprise architect van Solventa verantwoordelijk voor het opstellen van een Enterprise Architectuur. Dit heeft hij gedaan met een aantal architecten door invulling te geven aan alle vlakken van het NORA model. De Enterprise Architectuur beschrijft kaders en richtlijnen hoe de informatievoorziening efficiënt en effectief ingericht is om aan de behoefte van Delfland en haar klanten te voldoen. De EA zorgt ervoor dat de vraag vanuit de business goed afgestemd is met het aanbod van ICT. Dit gebeurt door de ICT te passen op een organisatie met haar processen, applicaties, gegevens, en technische infrastructuur. Alle nieuwe ontwikkelingen worden getoetst aan deze nieuwe architectuur. De Enterprise Architectuur is dan ook de basis voor de project start architectuur (PSA).

Daarnaast heeft de Enterprise architect een eerste ICT Routekaart opgesteld met alle ontwikkelingen die bijdragen aan de doelen van Delfland. Daarin zijn prioriteiten gegeven voor de verschillende veranderingen en projecten van Delfland.

De Enterprise Architectuur is geaccepteerd door het management team van Delfland. Deze wordt momenteel gebruikt in de architectuurboard en bij het opstellen van architectuur documenten in de bewaking van richting en samenhang van veranderingen en projecten. Ook heeft de Enterprise architect van Solventa enkele PSA’s opgesteld (Zaakgericht werken en Netcentrisch werken) die geaccepteerd zijn door de Architectuur Board.

Het IT Governance Model is voor de verschillende gremia (CIO, Architectuur Board en Stuurgroep) ingericht en de Enterprise architect van Solventa was de voorzitter van de Architectuur Board. Hij heeft er voor zorggedragen dat de Architectuur Board de juiste zaken heeft opgepakt, te weten: informatievoorziening keuzes maken, impact nagaan van de verandering die een project heeft op de Enterprise Architectuur en het beoordelen van project start architecturen. Ook beoordeelde hij de aanvragen in de CIO-board en nam hij zitting in de stuurgroep van teamleiders, om uitleg te geven en eventuele vragen te beantwoorden over architectuur zaken.

De eerste versie van de ICT routekaart is gebruikt om te sturen op de projecten en veranderingen van Delfland projecten. Hieruit komt een projectenkalender waarop gestuurd kan worden om de doelstellingen en ambities van Delfland te realiseren.

 

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3