Herijking functionele indeling doelarchitectuur

 

De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) is als zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk voor de organisatie van gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand. Het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand maakt grote ontwikkelingen door en de RvR is zich daarop aan het voorbereiden door nieuwe manieren van werken te onderzoeken en te beproeven. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn het gebruik van data, de kennis en kunde van de eigen medewerkers en het aangaan en intensiveren van de samenwerking met spelers in de keten en daarbuiten.

Om zeker te zijn dat de doelarchitectuur past bij de ambities van de RvR en haar nieuwe manier van werken moest de indeling naar functionele componenten worden onderzocht en zo nodig geactualiseerd.

Solventa heeft veel ervaring met het opstellen van doelarchitecturen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het Solventa Denkraam, een waardevol instrument voor het werken en denken in Architectuur & Transformaties. Voor de RvR is het Solventa Denkraam ingezet om de aansluiting te maken tussen bedrijfsambities, bedrijfsinrichting en informatievoorziening.

Hiervoor zijn de ambitie en strategie van de RvR geanalyseerd en richtinggevende principes voor de doelarchitectuur geformuleerd. Op basis van deze principes en in combinatie met het bedrijfsfunctiemodel en de producten/dienstenmodellen zijn de Architectuur Bouwblokken (Togaf ABB’s) geïdentificeerd en de functionele componenten (Solution Bouwblokken, Togaf SBB’s) vastgesteld. Hiermee is de relatie tussen de strategische ontwikkelingen en de functionele componenten gelegd. Voor de borging van het conform doelarchitectuur inzetten van deze componenten zijn richtlijnen opgesteld.

De RvR heeft hiermee een doelarchitectuur dat past bij de strategische richting die zij heeft ingezet.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3