Groei in architectuurvolwassenheid

 

Als toonaangevende uitvaartorganisatie heeft Monuta een betekenisvolle maatschappelijke functie. Monuta moet zich hiervoor blijven ontwikkelen in een uitdagende uitvaartbranche. Een goed georganiseerde architectuurfunctie is daarvoor een randvoorwaarde, zodat ontwikkelingen in de informatievoorziening aansluiten op de bedrijfsstrategie.

De architectuurfunctie binnen Monuta werd als onvoldoende volwassen ervaren. Eerdere pogingen om dit te verbeteren hadden nog te weinig resultaat opgeleverd. Er werd door de organisatie zelf al een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste knelpunten in de inrichting van de architectuurfunctie. Het lukte echter nog niet om concreet de eerste stappen te zetten en de groei in gang te zetten.

Een gedegen plan en een planning waren dus nodig voor ‘groei in volwassenheid’. Hiertoe bestudeerde Solventa beschikbare documentatie en organiseerden we met het architectuurteam en relevante stakeholders (management) diverse workshops en interviews. Op basis hiervan brachten we de huidige status van de architectuurproducten en de architectuurprocessen in kaart en formuleerden we de ambities voor de toekomst. Ook stelden we een aangescherpte en geprioriteerde lijst op van de eerder geïnventariseerde inhoudelijke belemmeringen/noodzakelijke verbeteringen.

Deze analyse vond plaats in een korte periode van slechts twee weken. Het resultaat was een door alle betrokkenen gedragen roadmap om tot een volgend volwassenheidsniveau van de architectuurfunctie (inhoud en proces) te komen.

Het resultaat was een door alle betrokkenen gedragen roadmap om tot een volgend volwassenheidsniveau van de architectuurfunctie te komen

Onze pragmatische aanpak was erop gericht écht concreet stappen te kunnen zetten, aangezien er al eerder initiatieven waren genomen die ergens waren vastgelopen.

 

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3