Architectuurfunctiehuis als fundament voor “werken onder architectuur”

Gelre Ziekenhuizen heeft haar strategie voor de komende jaren verwoord in het visiestuk “Koers2025”. Digitalisering is voor de realisatie van de strategie essentieel ten einde de verschillende zorgleveringsmodellen en zorg op maat te kunnen leveren. Om invulling te geven aan de strategie zijn het Routeplan Digitalisering en de bijbehorende IT-Governance opgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat “onder architectuur” zal worden gewerkt waarmee sturing wordt geven aan een bij de lange termijn visie passend geheel van organisatorische, functionele en technische bouwstenen. Om onder architectuur te kunnen werken heeft Gelre Ziekenhuizen behoefte aan een op maat gesneden architectuurfunctiehuis.

Bij het werken onder architectuur wordt bij Gelre een Demand – Supply model gehanteerd, dat gemanaged wordt door informatiemanagers in het CIO-Office. In het CIO-Office is ook de architectuurfunctie ondergebracht. Bij een architectuurfunctie hoort een functiehuis dat de architectuurfuncties en -rollen beschrijft.

Voor de inrichting van het architectuurfunctiehuis hebben wij gekeken naar de strategische thema’s van Gelre enerzijds en de daarbij benodigde technologieën anderzijds. Wij hebben op basis van de Sourcing strategie drie architectuurfuncties voorgesteld t.w. Enterprise Architect, Bedrijfsarchitect en Informatiearchitect. Aan de hand van de strategische thema’s, IT-Governance, de ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur) en de Gelre Doelarchitectuur hebben wij de architectuurdomeinen geïdentificeerd waaraan we de benodigde architectuurrollen hebben gekoppeld.

Door de architectuurfuncties te baseren op de Sourcing strategie en het werken onder architectuur, creëren wij stabiliteit voor de komende jaren. Doordat we de invulling van de architectuurrollen hebben gebaseerd op de domeinen uit de Doelarchitectuur kan de invulling hiervan in de komende jaren meebewegen wanneer de focus verschuift door veranderende business- en/of IT-strategieën.

Bij het uitwerken van de drie functies hebben wij naast een beschrijving en kerntaken ook leiderschapscompetenties opgenomen. Deze zijn bedoeld om gewenst gedrag van de architecten te stimuleren nodig om richting te geven en te sturen op de realisatie van de strategische ambities. Bij de rollen (een specifieke invulling van een van de functies) hebben we aangegeven welke specifieke kennis en kunde gevraagd wordt.

De CIO is samen met de HR-adviseurs de voorgestelde architecten functies en -rollen aan het implementeren.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3