Digitaal, verbonden, wendbaar en

midden in de samenleving

De digitale gemeente

Gemeenten ontwikkelen zich tot digitale gemeenten. In zulke digitale gemeenten zijn allerlei processen verregaand geautomatiseerd en ook gerobotiseerd. Ambtenaren beschikken over digitale assistenten die hen ondersteunen bij terugkerende taken, maar ook bij complexe afwegingen. In de digitale gemeente verschuiven de rollen van medewerkers van uitvoerend naar sturend, naar regisserend, naar hulpverlenend. Zet met ons de volgende stap naar de digitale gemeente door:

 • Het opstellen en implementeren van een digitale strategie.
 • Het inrichten van datagestuurd werken.
 • Het inzetten van organisatieverandering t.b.v. robotisering van werkprocessen.
 • Het uitvoeren van pilots en PoC’s m.b.t. laagdrempelige inzet van nieuwe technologieën.

De verbonden gemeente

De gemeente is onderdeel van een netwerk van samenwerkingspartners met uiteenlopende belangen en taken. Als lokale vertegenwoordiger van overheidsdiensten is de gemeente met alle partijen in het ecosysteem verbonden, in het bijzonder met burgers en bedrijven. Wij noemen dit het dynamisch ecosysteem. Het ecosysteem functioneert wanneer de samenwerkingsroutes in balans zijn en burgers en bedrijven hun diensten afnemen. Bouw met ons aan jouw ecosysteem door o.a.:

 • Het professionaliseren van de partnerregie-functie.
 • Het bieden van advies en begeleiding bij het inrichten van samenwerkingsverbanden.
 • Het rationaliseren van ketenprocessen en bijbehorende gegevensuitwisseling.
 • Het geven van advies over de inrichting van de gemeentelijke informatievoorziening.

De wendbare gemeente

De wendbare gemeente ontwikkelt zich continue en speelt in op veranderingen in technologie en organisatie. Een doordachte inrichting van de organisatie, processen en informatievoorziening zorgt ervoor dat de gemeente de ontwikkelingen snel en zorgvuldig omarmt. Vanuit een duidelijke visie wordt de samenhang gestuurd, bewaakt en ontwikkeld. De wendbare gemeente verandert zelf en blijft steeds gefocust op goede dienstverlening aan burgers en bedrijven. Vergroot je wendbaarheid door deze stappen te zetten:

 • Het in positie brengen/houden of verbeteren van architecten en portfoliomanagers.
 • Het inrichten van competence centers.
 • Het adopteren van een visie op Common Ground en het toepassen van de bouwblokken van Common Ground.
 • Het versterken van opdrachtgeverschap op basis van doelstellingen, cultuur en toekomstvisie.

De gemeente midden in de samenleving

De gemeente is de lokale vertegenwoordiger van overheidsdiensten en staat in direct contact met burgers en bedrijven. Maar ook met doelgroepen en klantsegmenten die verschillende verwachtingen hebben. Er komen steeds meer “smart burgers” en “smart companies” bij, die zelfredzaam zijn en zelf hun kanalen kiezen en deze voor hen laten werken. Zij keren alleen terug naar organisaties die hún vragen beantwoorden. Optimaliseer jouw dienstverlening aan burgers en bedrijven door o.a.:

 • Het moderniseren van producten/diensten catalogus, kanaalstrategie en doelgroepenbeleid.
 • Het formuleren van een visie op de veranderende rol van de gemeente.
 • Het opstellen van een roadmap en doelarchitectuur 20XX.
 • Het organiseren van een interne roadshow voor voorlichting over de visie, digitale strategie en/of organisatieontwikkeling.
Jules de Ruijter

Dagelijks ondersteunen wij diverse gemeenten in het realiseren van hun ambities. Leer van andere gemeenten en neem contact met ons op

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.