Wat

Sturen op samenhang

General Enterprise Architecting (GEA) is een strategisch stuurinstrument van en voor het management, waarbij samenhang centraal staat. De methode helpt organisaties complexe vraagstukken op te lossen en daarmee de prestaties te verbeteren. Dit doet GEA vanuit een integrale blik: alle voor een organisatie relevante besturingsinvalshoeken – “perspectieven” genoemd – zijn actief betrokken bij het formuleren van de oplossing. Dit noemen we ook wel: sturen op samenhang.

Sturen op samenhang versterkt niet alleen de inhoudelijke samenhang, maar ook de sociale cohesie binnen een organisatie. Architectuur is immers mensenwerk. Alleen als vanuit alle perspectieven gezamenlijk wordt gewerkt aan de oplossing van een complex vraagstuk, ontstaat een krachtige en evenwichtige uitkomst. Het is dus geen architectuur vanuit de directiekamer, maar vanuit gebundelde bestuurlijke kracht.

GEA is een complete methode voor enterprisearchitectuur, met een duidelijke visie, een praktisch stappenplan, goed doordachte architectuurproducten en een helder competentieprofiel voor de enterprise architect.

Met het GEA-assessment meten we hoe de enterprisearchitectuur binnen een organisatie wordt ingezet.

 

Als er verbeterpunten worden gesignaleerd, biedt het assessment handvatten die organisaties in staat stellen gericht stappen te zetten om hun enterprisearchitectuur beter te laten renderen.

Cases

Deze organisaties hebben hun prestaties verbeterd door te sturen op samenhang

Opleidingen

Leer sturen op samenhang

Hoe stuur je binnen je organisatie op samenhang? Deze vraag staat centraal tijdens onze driedaagse GEA-opleiding. We brengen je niet alleen de theoretische achtergronden van GEA bij, maar leren je ook hoe je de methode toepast in de praktijk. Je leert hoe je met het GEA-framework samenhang in beeld brengt, analyseert en versterkt. Op welke manier je daarmee in staat bent organisatievraagstukken op te lossen, leer je aan de hand van het GEA-stappenplan. De onderdelen van dit stappenplan oefen je uiteraard intensief. Verder gaan we in op GEA in relatie tot andere strategische stuurinstrumenten, enterprisearchitectuurmethoden en -raamwerken en portfoliomanagement. We sluiten de opleiding af met een examen voor een certificering op het niveau Foundation (het basisniveau). Wanneer je hiervoor slaagt, mag je je "Certified General Enterprise Architect" noemen. Hierna heb je de mogelijkheid om een tweede examen af te leggen, voor het niveau Practitioner.

Certified General Enterprise Architect (GEA©)

General Enterprise Architecting (GEA) helpt organisaties om integraal en vanuit een bedrijfskundig perspectief de juiste oplossingen te vinden voor complexe bedrijfsvraagstukken.

Lees verder
Strategische & Tactische Enterprise Planning (STEP)

Heb je een visie op de transformatie of disruptie van je organisatie en wil je die realiseren? Leer hoe je een roadmap of informatieplan maakt, dat direct en zichtbaar verbonden is aan deze visie en aan de bedrijfsdoelen.

Lees verder
Rob Stovers
Architect

Door het verbinden van zingeving en vormgeving worden enterprisevraagstukken veel doelgerichter opgelost

Thought leader

Ontwikkelingen de goede kant
op sturen

Ontwikkelingen op bestuurlijk, organisatorisch en technologisch gebied volgen zich in een steeds hoger tempo op en structuren zijn steeds minder vast. Nieuwe dienstverlenings- en bedrijfsmodellen zijn noodzakelijk om de prestaties van een organisatie op peil te houden of te verbeteren. Dit vraagt van organisaties steeds nadrukkelijker om het besturende vermogen om bij grote veranderingen snel de juiste richting te kiezen en de samenhang te behouden en versterken.

 

GEA helpt om snel de juiste richting te kiezen. Niet door de toekomst integraal te “ontwerpen”, maar door ontwikkelingen de goede kant op te sturen. “De goede kant op” betekent: in de richting van de missie, visie, doelen en strategie van de organisatie. Maar ook: binnen de richtinggevende kaders, beschreven als kernwaarden, principes en beleidsuitspraken. Vanuit alle relevante perspectieven en met alle relevante stakeholders.

Integraal

Alle relevante perspectieven worden betrokken bij het formuleren van oplossingen op vraagstukken.

Co-creatie

Alle stakeholders zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van enterprisearchitectuur, leidend tot een verbeterde sociale en organisatorische samenhang.

Permanent

Architectuur is niet iets eenmaligs, maar een permanent proces waarbij de samenhang continu verbetert.

Organische groei

Groeien door vraagstukken achtereenvolgens op te lossen vanuit een samenhangend kader.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.