Wij komen in de praktijk regelmatig tegen dat in een organisatie geen behoefte bestaat aan fulltime ondersteuning door een (externe) architect. Dit kan komen door de afronding van projecten, doordat de organisatie te klein is voor een eigen architectuurfunctie of domweg vanwege bezuinigingen. Ook komen we tegen dat organisaties een eigen architectuurfunctie hebben ingericht en periodiek de hulp in willen schakelen van een externe partij voor bijvoorbeeld een second opinion of als klankbord. In beide gevallen kan ‘ondersteuning op afroep’ door een externe architect uitkomst bieden. Solventa biedt deze dienst aan onder de noemer ‘huisarchitect’.

De invulling van de huisarchitect is afhankelijk van de verwachte inzet van Solventa om kennis actueel en in stand te houden. De invulling bestaat uit een tweetal componenten:

Voor de instandhouding van de kennis van uw organisatie en relevante domeinontwikkelingen hanteren wij verschillende abonnementsvormen. Uiteraard is dit afhankelijk van enerzijds de grootte en dynamiek van uw organisatie en anderzijds van de mate waarin de kennis inzetbaar en beschikbaar is. Als tegenprestatie zal Solventa structureel relevante ontwikkelingen binnen de organisatie en de branche bijhouden en middels referentiebezoeken actief contact houden met de organisatie. Daarnaast leggen wij de opgedane kennis vast in onze architectuur kennisbank zodat we de kennis overdraagbaar maken. Wanneer door u gewenst zullen we dit aan u overdragen waarmee de architectuurkennis niet zal verdwijnen.

We onderscheiden de volgende abonnementsvormen:

 

Aanvulling architectuurfunctieInvulling architectuurfunctieInvulling architectuurfunctie premium
Basis continuïteit (abonnement) 
Operationeel plaatsvervanger OO
Actualisatie  O (klankbord)√ (4 x per jaar)√ (6 x per jaar)
Kennismanagement –      intern 
Kennismanagement – outsource 
Uitdragen van architectuur 
Deelname Open Space 
Klantspecifieke kennissessieO√ (1 x per jaar)
Korting op
Solventa Academy 
Abonnement (per jaar)Eur 2.500,-Eur 5.000,-Eur 10.000,-

 

Contactgegevens

Wattbaan 51-1
3439 ML, Nieuwegein
Nederland

KvK nummer: 30141686
Telefoon: 030–602 82 80
Website: https://www.solventa.nl/
Email: info@solventa.nl