De gemeente in de toekomst

Digitaal, verbonden, wendbaar en midden in de samenleving

De digitale gemeente

Gemeenten ontwikkelen zich tot digitale gemeenten. In digitale gemeenten zijn allerlei processen verregaand geautomatiseerd en ook gerobotiseerd. Ambtenaren beschikken over digitale assistenten die hen ondersteunen bij terugkerende taken maar ook bij complexe afwegingen. In de digitale gemeente verschuift de rol van medewerkers van uitvoerend, naar sturend, naar regisserend en naar hulpverlenend. Zet met ons de volgende stap naar de digitale gemeente door:

 • Opstellen en implementeren digitale strategie
 • Inrichten datagestuurd werken
 • Inzetten organisatieverandering t.b.v. robotisering van werkprocessen
 • Pilots en PoC’s uit te voeren m.b.t. laagdrempelige inzet van nieuwe technologieën

De verbonden gemeente

De gemeente is onderdeel van een netwerk van samenwerkingspartners met uiteenlopende belangen en taken. De gemeente is als lokale vertegenwoordiger van overheidsdiensten met alle partijen in het ecosysteem verbonden, in het bijzonder met burgers & bedrijven. Wij noemen dit het dynamisch ecosysteem. Het ecosysteem functioneert als de samenwerkingsroutes in balans zijn en burgers & bedrijven hun diensten afnemen. Bouw met ons aan uw ecosysteem door o.a.:

 • Professionaliseren partnerregie-functie
 • Advies en begeleiding bij inrichten samenwerkingsverbanden
 • Rationaliseren ketenprocessen en bijbehorende gegevensuitwisseling
 • Advies over inrichting van de gemeentelijke informatievoorziening

De wendbare gemeente

De wendbare gemeente ontwikkelt zich continue en vangt veranderingen in technologie en organisatie op. Een doordachte inrichting van organisatie, processen en informatievoorziening zorgt ervoor dat de gemeente de ontwikkelingen snel en zorgvuldig omarmt. Vanuit een visie wordt de samenhang gestuurd, bewaakt en ontwikkeld. De wendbare gemeente verandert zelf en blijft steeds gefocust op goede dienstverlening aan burgers & bedrijven. Vergroot uw wendbaarheid door het zetten van deze stappen:

 • In positie brengen/houden/verbeteren van architecten en portfoliomanagers
 • Inrichten competence centers
 • Adopteren van visie op en toepassen bouwblokken Common Ground
 • Versterken opdrachtgeverschap op basis van doelstellingen, cultuur en toekomstvisie

De gemeente midden in de samenleving

De gemeente is de lokale vertegenwoordiger van overheidsdiensten en staat in direct contact met burgers & bedrijven. In direct contact met doelgroepen en klantsegmenten die verschillende verwachtingen hebben. Er komen steeds  meer ‘smart burgers & smart bedrijven’, die zelfredzaam zijn, zelf kiezen voor kanalen die voor hún werken en alleen terugkeren naar organisaties die hún vragen beantwoorden. Optimaliseer uw dienstverlening aan burgers & bedrijven door o.a.:

 • Moderniseren PDC, kanaalstrategie en doelgroepenbeleid
 • Opstellen roadmap en doelarchitectuur 20XX
 • Interne roadshow en voorlichting over visie / digitale strategie / organisatieontwikkeling
 • Visie op veranderende rol van gemeenten

Testimonial

"Met aandacht voor samenhang en samenwerking wordt een visie werkelijkheid."

Solventa Portret0409@1x
Jules de Ruijter
Partner Solventa