Een fundering voor de eerste stappen richting Common Ground

Overheidsorganisaties staan voor een grote uitdaging. Common Ground is een beweging die niet meer te stoppen lijkt en waar zij dus niet meer omheen kunnen. De impact op de informatiehuishouding van overheidsorganisaties is enorm. Hoe bereid je je hierop voor en hoe zet je de eerste stappen in lijn met de principes die aan Common Ground ten grondslag liggen?

 

Tal van organisaties wenden zich tot hun softwareleveranciers in de hoop dat zij hen bij de hand nemen bij het vormgeven van deze enorme transformatie. Overheden en leveranciers zijn genoodzaakt elkaar te helpen, want niemand heeft een duidelijk beeld van het optimale eindresultaat. Overheden moeten daarom bij hun leveranciers kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden, zodat leveranciers hierop kunnen inspelen met hun aanbod aan producten en diensten. Maar bij leveranciers is de juiste kennis ook niet altijd aanwezig, of niet meer actueel.

Om in lijn met de visie van Common Ground je informatiehuishouding in te richten, ben je gelukkig niet geheel aangewezen op je (software) leveranciers. Er zijn ook voldoende stappen te zetten binnen de eigen organisatie.

De workshop

In het eerste deel van deze workshop wordt aandacht besteed aan de actuele stand van zaken en hoe verschillende termen en concepten die aan Common Ground gerelateerd zijn zich verhouden en zich ontwikkelen. In het tweede deel van de workshop gaan we interactief aan de slag, om samen concreet te maken wat de eerste stappen in de richting van ‘Common Ground’ kunnen zijn. We sluiten af met handreikingen, zodat de organisatie de volgende ochtend al de eerste stappen kan zetten.

De aanpak
 1. Status Quo
  • Common Ground
   • Actuele stand van zaken.
   • De basisprincipes.
   • Huidige projecten onder de vlag van Samen Organiseren.
  • API’s
   • De API-strategie: wat betekent dit voor de gemeente en voor zijn leveranciers?
   • Concrete voorbeelden van API’s die operationeel zijn.
  • NLX
   • Actuele stand van zaken.
   • Wat omvat het op termijn (en wat niet)?
  • Raakvlak met bestaande concepten (zoals StUF, GGI en Digikoppeling)
 2. Concretisering. Voor projecten die binnen de organisatie lopen of gepland zijn, starten we gezamenlijk een brainstorm om tot de formulering van een aantal concrete acties te komen, die binnen de organisatie in gang gezet kunnen worden.
 3. Stappenplan. We sluiten af met tips en tricks om de migratie richting Common Ground principes in gang te zetten.
Na deze workshop
 • heeft de organisatie een actueel beeld van de ontwikkelingen gerelateerd aan de Common Ground-beweging.
 • is de organisatie in staat alle termen gerelateerd aan Common Ground in context te plaatsen en is het helder wat de verbanden tussen verschillende ontwikkelingen zijn.
 • hebben de deelnemers een vertrekpunt om verdere visie en strategie binnen de gemeente uit te werken.
 • is er de mogelijkheid om vraagstukken die tijdens de sessie onbeantwoord bleven verder uit te diepen in samenwerking met een expert van Solventa.
Deliverables
 • Workshop. Een geheel verzorgde sessie (deel 1 en 2 samen) in een dagdeel (4 uur).
 • Architectuurplaat. Een hoog-over architectuurplaat waarin de gemeente geplot is op het vijflagenmodel van Common Ground (in pptx-format, zodat de gemeente dit zelfstandig verder uit kan werken).
 • Netwerk. De mogelijkheid gebruik te maken van (het netwerk van) Solventa om vervolgstappen te zetten.
 • Verdieping. Interessante links naar documentatie, websites en contactpersonen.
De deelnemers

De organisatie bepaalt wie er deelnemen aan de workshop. Denk hierbij aan rollen zoals CIO, informatiearchitect, CISO/privacy officer/functionaris gegevensbescherming, informatieadviseur, technisch architect, technisch specialist, change manager, servicemanager, teamleider van team informatievoorziening of gegevensbeheerder van team informatievoorziening.

De begeleiders

De workshop wordt begeleid door een ervaren adviseur met een ruime expertise binnen het publieke domein en nauwe betrokkenheid bij Common Ground-ontwikkelingen.

Awareness Workshop Common Ground voor gemeenten

Neem deel aan deze workshop

Cursus (detail)
Factuuradres

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens leest u in onze privacy statement.

Factuurgegevens

reCAPTCHA
Contact
Wil je meer weten?

Wil je meer informatie over de workshop? We vertellen je graag meer om te onderzoeken of het interessant is voor jou. In een persoonlijk gesprek verkennen we samen met jou graag de mogelijkheden. Dit kan telefonisch of tijdens een kennismaking. Een afspraak is zo gemaakt via het telefoonnummer 030 602 82 80 of door het aanvraagformulier hiernaast te gebruiken. Je kan ook meer lezen link op de gemeente pagina.

 

test

Download de cursusomschrijving

Course Popup (Download course description)