Het Centraal Administratie Kantoor (Het CAK)

In een periode van sterke groei van de dienstverlening wilde het CAK de architectuurfunctie inrichten en een goede verbinding leggen tussen de strategische doelen en de inrichting van processen en informatiesystemen. In een eerste periode heeft Solventa de toen bescheiden architectuurfunctie ad interim ingevuld. Afstemming over de visie op de inrichting van processen en de strategie voor de informatievoorziening vond intensief plaats. Gelijktijdig met het opstellen van de eerste architectuurproducten en het inpassen van architectuur in ontwikkelprocessen is een compact team geformeerd. Solventa heeft het team begeleid en gecoached met als doel taken over te dragen en het CAK zelfstandig te maken op het gebied van architectuur.

Recent ondersteunt Solventa het CAK met de inzet van projectarchitecten. Informatiearchitecten die in projecten de doelarchitectuur helpen realiseren. Met commitment om de in de doelarchitectuur verankerde keuzes uit te dragen en met een kritische blik om kansen en risico’s te signaleren en met het architectuurteam van het CAK te evalueren.

Van plan tot realisatie

Ondersteuning in de volledige architectuurfunctie

Focus op overdracht

Bijdragen aan het realiseren van een CAK-team