klantverhalen

Opdrachtgevers die we hebben ondersteund bij hun bedrijfsinrichting en transformatie

Referentiecases

Business architectuur

Voorbeelden van (enterprise) transformaties die we hebben helpen vormgeven

Een goede business architectuur omvat een beschrijving van de zakelijke doelstellingen van een organisatie, en richtinggevende kaders die er voor zorgen dat deze doelstellingen bereikt zullen worden. Deze kaders hebben betrekking op onder andere de bedrijfsorganisatie, bedrijfsprocessen, en de eisen aan de informatievoorziening die nodig is om de organisatie optimaal te laten fungeren. Een goede business architectuur is van vitaal belang voor een duurzame enterprise transformatie. Voorbeelden van projecten die we op dit terrein succesvol hebben afgerond zijn:

Logo ABN AMRO

ABN AMRO

Koersvastheid in programma TOPS2020

Amsterdamse federatie van woningcorporaties

AFWC

Met 2nd opinion op Roadmap de juiste weg ingeslagen

anwb

ANWB

Grote strategie voor Big Data

Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Informatiemanagement ingericht bij clustering gemeentelijke diensten

Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Systeem wordt robuust en betrouwbaar

Logo Nationale Hypotheek Garantie

Nationale Hypotheek Garantie

Assessment op architectuur vóór ICT Vernieuwing van start gaat

Logo Pearle Benelux

Pearle Benelux

Een andere kijk op Vernieuwing ICT

Logo Tele2

Tele2

Ondersteuning CIO-office in snel veranderende omgeving

Logo Waterschap Roer & Overmaas

Waterschap Roer & Overmaas

Fusie in stroomversnelling met Roadmap voor informatievoorziening

Logo Vrije Universiteit

Vrije Universiteit

Vrijheid van faculteiten gekaderd met praatplaten van architectuur

Logo Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei & Veluwe

Audit is startpunt voor verbetering architectuurfunctie

Logo Zaan Primair

Zaan Primair

ICT op de eerste plaats in onderwijsinstelling

Logo_hogeschool_utrecht

Hogeschool Utrecht

Verzorgen van agile architectuur training en het ontwikkelen van een agile architectuur.

Logo_Raad_voor_Rechtsbijstand

Raad voor de Rechtsbijstand

Opstellen van een samenhangend procesarchitectuur en -ontwerp voor de Wrb en Wsnp

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland

Organisatie versterkt met CIO Office en concern architectuur

Logo Het CAK

Het CAK

Opzetten van de doelarchitectuur voor de regelingen die het CAK uitvoert, met onderscheid naar ketensamenwerking, uitvoeren regelingen en klantcommunicatie

Logo Het CAK

Het CAK

Slagkracht vergroot door inrichten architectuur

Logo_horst_aan_de_maas

Gemeente Horst aan de Maas

Opstellen huidige en doelarchitectuur en stimuleren van het werken onder architectuur

Logo_Provincie_flevoland

Provincie Flevoland

Vormgeven, afstemmen en implementeren van beleid en architectuur voor de informatievoorziening voor de thema's: digitale dienstverlening, ketenintegratie, business intelligence en mobiele apps

Logo postnl

PostNL

Interim manager coacht architectuurteam

Logo_MCB

MCB Nederland

Opstellen strategische roadmap om de verbinding tussen Business Proces Owners (BPO'ers) en MSB Applicatie Consultants (MAC'ers) te verbeteren

logo_vlisco

Vlisco

Enterprise architectuur voor vernieuwing e-commerce opgesteld die als basis gebruikt wordt voor de implementatie van de nieuwe oplossing

Logo_NS

Nederlandse Spoorwegen

Inrichten van competence center rondom integratie en governance op de architectuurkaders

logo_nationale_postcode_loterij

Nationale Postcode Loterij

Fouttolerantie is 0. Architect kijkt naar risico’s én kansen

logo_nationale_postcode_loterij

Nationale Postcode Loterij

Ontwikkelen en implementeren van bedrijfsproces- en informatiearchitectuur op basis van micro services

Logo_VNG

VNG

Advies Stuf standaarden voor Eindproducten

logo_logius

Logius

Opstellen Business- en informatie architectuur voor transitie en migratie van DigiD

Logo_postnl

PostNL

Opzetten overkoepelende enterprise architectuur voor de business unit Cross Border Solutions

Logo_Monuta

Monuta

Digitale transformatie van bedrijfsprocessen en kernapplicaties voor het verzorgen van uitvaarten

Logo_CTBG

ctgb

Opstellen van een meerjaren architectuurplan met behulp van GEA methodiek. Vertalen van strategische doelstellingen naar strategische en tactische informatieplannen met behulp van de STEP methodiek

Logo_de_rechtsspraak

Raad voor de Rechtspraak

Leveren van oplossingen rondom de digitalisering van de strafrechtketen en ontwikkelen visie op de informatievoorziening van het strafrecht

Logo_gemeente_haarlem

Gemeente Haarlem

Inrichten architectuurfunctie

Logo_waterschap_limburg

Waterschap Limburg

Het herijken van de projectportfolio op de strategische doelen na fusie waterschappen Roer en Overmaas / Peel en Maasvallei

Informatie architectuur

Een duurzame informatie architectuur beschrijft de gegevenshuishouding en het applicatielandschap en de relaties met de bedrijfsvoering. Gegevens en gegevensuitwisseling zijn weer belangrijk en zijn nu bedrijfsmiddelen of productiefactoren. De informatie architectuur geeft duidelijke richting aan de ontwikkeling en inrichting van de van de Informatievoorziening binnen een organisatie. Een goede informatie architectuur is essentieel voor een duurzame enterprise transformatie. Voorbeelden van projecten die we op dit terrein succesvol hebben afgerond zijn:

Logo Belastingdienst

Belastingdienst

Betere prestaties in online formulieren

Logo Erasmus Universiteit

Erasmus Universiteit

Business en ICT verbonden in API gebruik

Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Lead architect leidde decentralisaties sociaal domein

Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Programma bij Belastingen gedragen in cluster van diensten

logo gem den haag

Gemeente Den Haag

Regiosamenwerking met Rotterdam: ontsluiten basisgegevens

Logo Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden

Compact informatieplan met inspirerende vormgeving

logo Nijmegen

Gemeente Nijmegen

Informatiemanagers geholpen met gegevensmanagement

Logo Oss

Gemeente Oss

Gegevensdistributie van complexiteit ontdaan

Tilburg

Gemeente Tilburg

Architectuur was noodzaak voor Zaakgericht werken

Logo Utrecht

Gemeente Utrecht

Bescheiden architect versterkt succesvolle projectmanager

Logo ING

ING

Continu verbeteren in agile omgeving

Logo Logius

Logius

Architectuur gecentraliseerd in omgeving die softwarebeheer uitbesteed

Logo Ministerie van I&M

Ministerie van I&M

Op architectuur gebaseerde strategie voor aansluiten op basisregistraties

Logo NS

Nederlandse Spoorwegen

Norm voor succesvolle projecten verhoogd door sturen op samenhang in projecten

Logo Prorail

Prorail

Teams op één spoor gezet inzake inrichting infrastructuur

Logo_pivoton

Pivoton

Implementatie van de eerder door Solventa voorgestelde duurzame oplossing ter versteviging van de marktleiderspositie van Pivoton

Limburg

Provincie Limburg

Governance in het Gouvernement met scherpe PSA

Logo Tennet

Tennet

Architect stopt energie in Enterprise data management

Logo UWV

UWV

Regievoering op software architectuur niveau

Logo_allianz

Allianz

Opstellen implementatie architectuur van een SaaS oplossing als onderdeel van het Belgische Paperless BE project

Logo_drechtsteden

Drechtsteden

Positionering en inrichting van gemeenschappelijke stelselvoorzieningen

Drechtsteden

Drechtsteden

Architect brengt mensen samen om data te delen

Logo_erasmus_universiteit

Erasmus Universiteit

Risicoanalyse informatiebeveiliging en privacy op het bestaande applicatielandschap

Logo_de_connectie

De Connectie

Opzetten applicatie- en infrastructuur architectuur voor taken die aan De Connectie zijn overgedragen

Logo_gemeente_amsterdam

Gemeente Amsterdam

Projectarchitectuur voor vernieuwing informatievoorziening belasting op basis van een SaaS oplossing

Logo Horst aan de Maas

Gemeente Horst aan de Maas

Benutten van voordelen van gemeentelijke fusie

Logo_Raet

Raet

In een viertal stappen richting gegeven aan en samenhang gebracht in de huidige oplossingen voor applicatie integratie

Logo_gemeente_rotterdam

Gemeente Rotterdam

Herziening van de domeinarchitectuur voor de producten van een coöperatie van de gemeenten Den Haag en Rotterdam

Logo_Artsen_zonder_Grenzen

Artsen zonder Grenzen

Opzetten van de Applicatie architectuur en integratie voor ERP vernieuwingsproject

Logo_gemeente_huizen

Gemeente Huizen

Gemeente Huizen heeft de ambitie om de automatisering volledig te outsourcen hiervoor is in korte tijd het volledige applicatielandschap inclusief de informatiestromen in kaart gebracht

Logo_gemeente_huizen

Gemeente Huizen

Template Project Start Architectuur opgeleverd waarmee de organisatie haar toekomstige projecten kan laten aansluiten op de gekozen architectuurprincipes

logo_rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Advies voor de architectuur en de aanpak voor het portaal Digitaal Loket

Logo_gemeente_utrecht

Gemeente Utrecht

Onderzoek inpasbaarheid Stelselbeheer Systeem (SBS) in gemeentelijke stelsel voor basis- en kernregistraties

Logo_utrechts_archief

Het Utrechts Archief

Vaststellen huidig en toekomstig applicatielandschap aansluitend op het collectiebeheerssysteem van het Nationaal Archief

Logo_ministerie_van_infrastructuur_en_waterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Doorontwikkeling van het centraal aansluitpunt als component voor het koppelen van informatiesystemen

Logo_UWV

UWV

Borgen van het werken onder architectuur bij het werkbedrijf

Drechtsteden

Drechtsteden

Vernieuwing in zaakgericht werken

Mail

Onze architecten helpen u
graag verder

  • Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens leest u in onze privacy statement.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Telefoon

Voor direct contact
bel 030 602 82 80

Nieuwsbrief

Vul uw mailadres in en wij houden u op de hoogte van de laatste architectuurontwikkelingen

Benieuwd naar ons team?

Over ons