Disruptie /   |   23 februari 2018

Business architectuur en Design Thinking

Floris Gremmen

Waarom heb je als business architect kennis nodig van Design Thinking? Het antwoord hierop is eenvoudig, Design Thinking:

 • zorgt voor begrip en overzicht
 • is innovatief en inspirerend
 • is leuk.

Als organisatie hebben wij in 2015 een training in deze methode gevolgd. Deze training was voor mij een welkome aanvulling op het instrumentarium als business architect. Een van de doelen van deze methode is om inzicht te krijgen in de wijze waarop een organisatie haar producten en diensten aanbiedt. Design Thinking helpt onder andere bij het inrichten van waardeketens (value streams), informatiesystemen en (informatie)uitwisseling met partners.

Hierdoor kun je deze methodiek zeer goed gebruiken bij vraagstukken zoals:

 • meer klantgericht werken
 • het ontwikkelen van een nieuwe dienst of product
 • het aangaan van samenwerkingsverbanden
 • het evalueren van organisatie- en procesveranderingen.

Design Thinking is goed te combineren met het Business Model Canvas (BMC). Het helpt jou als business architect om inzicht te krijgen in de beleving van een specifieke doelgroep of personage (in design thinking terminologie: persona’s). Aan de hand van een persona maak je samen met de belanghebbenden een zogenaamde XXX Journey. De XXX vervang je door de specifieke doelgroep. In de praktijk heb je dan bijv. een Customer Journey of Employee Journey. Design Thinking geeft alle betrokken een heel duidelijk beeld.

Voordelen

Door gebruik te maken van Design Thinking krijg je als architect de volgende voordelen:

 • gemeenschappelijk vocabulaire
 • zelfde beeld van de doelgroep
 • inzicht in benodigde informatie
 • aansluiting bij de interne belanghebbenden.

Hierdoor kun je als architect nog beter adviseren over veranderinitiatieven, de inrichting van de informatievoorziening en inrichting van bedrijfsprocessen. Daarmee lever je als architect een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de bedrijfsstrategie en invulling aan het informatie-, applicatie- en kennisdomein.

Bespreek de mogelijkheden
3