Organisaties bevinden zich midden in een revolutie van netwerken, platformen, mensen en technologie, waarbij de grenzen vervagen tussen fysieke, digitale en biologische gebieden. Deze revolutie is dermate heftig dat volledige organisaties en business modellen worden ontwricht of zelfs verdwijnen (…). Menig CEO, CFO en CIO stelt zich de vraag of men voldoende is voorbereid op alle veranderingen die op de organisatie afkomen. Het eerlijke antwoord is in veel gevallen ‘nee’.

De reden hiervoor is de veelheid aan ontwikkelingen en de snelheid van de ontwikkelingen. Een bekend en al wat ouder voorbeeld is KPN wat in een tijdsbestek van een kwartaal werd overvallen door de opkomst van WhatsApp. Het verdienmodel van KPN was (bijna) volledig gebaseerd op de inkomsten uit SMS. Met de komst van WhatsApp (bestaande uit nog geen 30 mensen) vielen deze inkomsten voor een groot deel weg. KPN is deze dreun gelukkig te boven gekomen. Kunt u een dergelijk scenario voor uw organisatie echter voorkomen?

Een disruptie van uw organisatie of business model voorkomen gaat waarschijnlijk niet lukken……..

U kunt zich echter wel voorbereiden!

Welke ontwikkelingen komen op u af?

De voorbereiding begint bij het kennen van de ontwikkelingen. Welke ontwikkelingen komen op u af en welke ontwikkelingen hebben impact op organisatie of business model? Uit onderzoek zijn de volgende belangrijke ontwikkelingen naar voren gekomen, die de komende jaren ons werken en leven gaan veranderen:

 1. Robotics
 2. Internet of Things (IoT)
 3. Mixed Reality
 4. Augmented Humanity
 5. Digital Twins
 6. Artificial Intelligence
 7. Machine Learning
 8. Blockchain
 9. Virtual Assistants
 10. Privacy & Security

Voor meer informatie over deze ontwikkelingen zie eventueel onze website.

Grofweg zijn de bovenstaande ontwikkelingen in te delen in drie thema’s:

 1. Data
 2. Robotics
 3. Artificial Intelligence

Het is de combinatie van deze thema’s die organisaties en business modellen volledig zal gaan ontwrichten. Met andere woorden het gaat om: Data + Robotics + AI

In de komende jaren zal vrijwel iedere sector te maken krijgen met deze combinatie van Data, Robotics én Artificial Intelligence. Ook uw organisatie staat daarmee voor een grote verandering. De grote vraag is hoe u hier mee omgaat?

Hoe bereidt u zich voor op de ontwikkelingen?

De eerste stap is het (ver)kennen van de ontwikkelingen. Welke ontwikkelingen zijn voor uw organisatie, business model of bedrijfstak van belang. Welke ontwikkelingen bieden kansen en wat zijn de bedreigingen. Na deze verkenning kunt u bepalen welke ontwikkelingen impact hebben op uw organisatie of business model.

 

Zodra u de ontwikkelingen kent is het van belang u gedegen voor te bereiden en de ontwikkelingen in samenhang en samenwerking op te pakken. Een handig instrument daarbij is het Solventa denkraam (zie bovenstaande figuur). Meer over dit denkraam en over de verschillende ontwikkelingen op onze website (www.solventa.nl).

 

 

Afgelopen dinsdag hadden we bij Solventa een Open Space met als rode draad nieuwe technologie en de impact hiervan op economie, samenleving, het bedrijfsleven en individuen. Dat nieuwe technologie impact heeft staat als een paal boven water. Diverse klanten van ons experimenteren inmiddels met de Blockchain, Artificial Intelligence, IoT, en andere organisatorische en technologische ontwikkelingen. We bevinden ons midden in een revolutie van netwerken, platformen, mensen en technologie, waarbij de grenzen vervagen tussen fysieke, digitale en biologische gebieden. Hoe snel de ontwikkelingen zich ontvouwen blijft koffiedik kijken, en zal per sector verschillen, maar dat we midden in de verandering zitten is evident.

Een toepassing waar ik zelf altijd (positief) kritisch over ben geweest en waarvoor ik (toch) steeds meer mogelijkheden zie is de toepassing van Mixed Reality. We hebben tijdens de Open Space een demonstratie gehad van de Microsoft Hololens. Eerder heb ik deze Hololens mogen ervaren tijdens de CIBIT en de ‘Week van de Ondernemer’.

De Hololens projecteert hologrammen in de echte fysieke wereld met een zogenaamde HMD (Head Mounted Display). De HoloLens is de eerste volledig ongebonden, doorzichtige holografische computer. Deze ‘bril’ combineert Augmented Reality nagenoeg naadloos met de fysieke omgeving. We noemen deze ervaring Mixed Reality. Hologrammen vermengd met de echte wereld zal geheel nieuwe manieren creëren om te communiceren, te werken of te spelen. Maar wat kun je er eigenlijk echt mee en wat maakt deze ontwikkeling zo bijzonder?

Zoals wel vaker het geval is met dergelijke ontwikkelingen springt de game industrie als eerst bovenop deze nieuwe ‘gadget’. Voor het bedrijfsleven zijn er echter ook legio toepassingen te verzinnen. Denk hierbij aan het verzorgen van trainingen, het uitleggen van complexe processen en handelingen, e-learning, magazijnbeheer, gezichtsherkenning, realtime feedback i.c.m. smartglasses in de industrie, hulp op afstand (meekijken), om metingen te verrichten (afstand, omtrek of complexe volume metingen), voor marketing doeleinden, etc. etc.

De verwachting van Gartner is dat deze ontwikkeling binnen 2 tot 5 jaar echt doorzet en voet aan de grond zal krijgen binnen organisaties. Binnen Solventa bouwen we daarom nu de benodigde (architectuur)kennis op dit gebied op, zodat we voor onze klanten deze ontwikkeling kunnen duiden in de context van hun organisatie.

Mixed Reality….van hype naar serieuze business

Hololens CIBIT 2017

In veel organisaties wordt gewerkt met een standaard architectuurmodel of -raamwerk. Dit model lijkt vrij triviaal – kwestie van het onderkennen van een paar laagjes en vakjes. Het is echter impliciet verantwoordelijk voor wat voor onderwerpen we behandelen, welke rollen we onderkennen, wie welke verantwoordelijkheden heeft, zelfs voor welk doel we architectuur doen. Wat voor architectuurmodel we gebruiken is daarmee van grote invloed op hoe we te werk gaan. Elk model heeft voor- en nadelen. In dit blog hou ik een pleidooi voor een verandering in model die business architectuur nog wat verder in de adoptiecyclus kan helpen. (meer…)

Business architectuur wordt al lang genoemd als één van de ‘domeinen’ van architectuur. In de meeste architectuurraamwerken (uitgezonderd het Zachman-raamwerk, dat een ander soort indeling hanteert) komt het voor. Het lijkt dus een geaccepteerd vakgebied, met een zelfde status als andere architectuurdomeinen. De praktijk is echter anders. Enkele misverstanden zijn hiervoor mede verantwoordelijk. (meer…)