Veel bedrijven zijn overgegaan op vormen van agile werken. Bij de transformaties naar agile werken komen organisaties een aantal vraagstukken tegen. In deze blog ga ik in op één van de meest voorkomende vragen. “Zijn er architecten nodig als je agile gaat werken?”.

Mijn antwoord is “Ja, voorlopig nog wel.”

Wat doet een architect?

Een architect creëert een omgeving waarin effectief gewerkt kan worden. Een omgeving die personeel inspireert en hun potentieel maximaal benut. De architect zoekt naar verbeteringen door o.a. organisatorische en technologische veranderingen. Het doel is een bedrijf in zijn geheel van inhoud, proces en gedrag optimaal te laten renderen in de gekozen markt.

Dit doet een architect op basis van ervaring op gebied van bedrijfsprocessen, bedrijfsstructuren, technologie en vaak vergeten maar zeker zo belangrijk, mensenkennis. Hij/zij neemt de verwachtingen van individuen mee en weet deze in verbinding te brengen met de organisatie.

In essentie wordt van een architect verwacht een bepaalde set van kennis en vaardigheden te bezitten en deze in te zetten voor het gezamenlijke doel.

Anders sturen

Als je als bedrijf wil werken met agile teams betekent het dat je ‘los laat’. Dat je je teams vertrouwen geeft en verantwoordelijkheid aan hen overdraagt. Je geeft verantwoordelijkheid aan teams om zaken zelf te organiseren om het gezamenlijke doel te realiseren. Deze teams moeten bestaan uit een groep mensen die alles bezitten om een product of dienst te kunnen leveren. Iteratief in kleine stapjes (hier en nu) in de goede richting (toekomst).

Komend van een traditionele werkomgeving zullen agile teams nog wat stappen in hun ontwikkeling moeten maken. Om de verantwoordelijkheid te kunnen dragen, is een uitbreiding met een set competenties noodzakelijk. Een set competenties die gelijk zijn als die van een architect.

Verzwaring van rol architect

Uit ervaringen en gesprekken met klanten en prospects komt een beeld naar voren waarbij de rol van de architect als toegevoegde functionaris aan agile teams inderdaad afneemt. Echter loopt het niet naar behoren op gebied van zelfstandigheid en autonomie van de agile teams. In praktijk zie je daarvoor als oplossing juist een flinke verzwaring van de rol van de architect ontstaan. Diverse organisaties hebben na de omschakeling naar agile werken helemaal niet minder architecten, maar juist meer architecten rondom agile teams.

Even kort door de bocht:
De oorzaak ligt bijna altijd in de onderschatting van het belang van architectuur bij agile teams. De product owner (PO) moet zijn product visie uitdragen. Hij/zij vertegenwoordigd het product en moet goed kunnen overdragen wat de korte en lange termijn visie is. Hij/zij kijkt niet alleen naar functionaliteit en directe business value, maar ook naar operationele belangen zoals ontwikkeling- en beheerprocessen.

In praktijk zie ik vaak dat de PO veelal alleen gericht is op de korte termijn belangen. Architecten worden dan door het management ingeschakeld om de lange termijn visie te vormen en de operationele belangen te vertegenwoordigen. De spreiding van de verantwoordelijkheid is een dure inefficiënte oplossing dat zorgt voor vele discussies over quick-wins en technical-depts.

Daarnaast hoort bij een transformatie naar scrum ook een transformatie van het management (aansturing). Dat laatste wordt vaak niet uitgevoerd, waardoor er in feite twee werelden ontstaan binnen het bedrijf wat niet bevorderlijk is voor een goede samenwerking. Als oplossing zie je ook hier architecten fungeren als lijm laag tussen ‘klassiek’ en agile. Je krijgt dan een model zoals:

inefficiënt model

Dit zijn geen oplossingen voor de lange termijn, want elke intern ‘vertaal en aanvul proces’ is inefficiëntie die je niet wil hebben.

Basis competenties in wording

Wat een architect doet is geen raketwetenschap. Waar voorheen zijn/haar verantwoordelijkheid is belegd in een speciaal daarvoor ingerichte functie wordt deze verantwoordelijkheid nu belegd in agile teams. Daarbij horen dus ook bepaalde kennis en vaardigheden die een team moet bezitten. Je kunt het zien als basis competenties die je mag verwachten van agile teams.
Het ontwikkellen van deze basis competenties gebeurt al. Het management en agile teams leren bij en de nieuwe generatie zal het vanaf hun opleiding al mee krijgen. Het is net als de taal Engels. Waar je vroeger nog een tolk nodig had, spreekt tegenwoordig vrijwel iedereen goed Engels.

Architectuur competenties worden basis competenties en daarmee verandert ook het antwoord op de vraag of architecten nodig zijn. Tot het zo ver is, hebben wij architecten de opdracht om dit proces te begeleiden.

Terug naar blog

Auteur

Henry Cheung

Datum

5 juli 2018

Categorie(ën)

Architectuur, Agile Architectuur

Tag(s)

, ,